Landbrukskontoret har nå fått nytt nyhetsbrev! Dette innholdende nyheter om skogbruk, jordbruk, tilskuddsordninger, jakt, med mer. Nyhetsbrevet vil være mest aktuelt for bønder og  grunneiere med landbrukseiendommer, men også andre interesserte vil kunne melde seg på. 

Du må selv melde deg på nyhetsbrevet.  Det gjør du ved å følge lenken under. Da kommer du til et veldig enkelt skjema der du fyller inn e-post, navn og hvilken kommune du vil ha nyhetsbrev fra.  

Meld deg på nyhetsbrevet her