Kommunestyret vedtok i sitt møte 16. juni 2023 Kima og enrgi plan for Modum kommune 2023-2033.
Målsetningene følger blant annet tidligere vedtatt samfunnsplan med disse målene:

  • Redusere klimagassutslipp  med minst 50 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990 tallet.
  • Jobbe systematisk for å nå klimamål i samråd med andre aktører.
  • Prioritere næringsutvikling knyttet til klima energi og miljø.
  • I 2033 skal det bindes mer karbon i Modum kommune enn i 2022.
  • Legge til rette for transport basert på klimavennlig løsninger.
  • Sikre at Modum er et klimarobust og trygt lokalsamfunn i et endret klima.

    Her kan du lese hele planen