Elevavgift er 1550 kroner per semester for musikkundervisning, og 1800 kroner for danseundervisning.

Søskenmoderasjon :
25 %  moderasjon rabatt for søsken 
Søskenmoderasjon gjelder kun et fag per elev.

Kulturskolen sender ut  faktura per semester hvert semester, etter at undervisningen har startet opp.