Hovedutvalg for kultur og fritid vedtok denne uken enstemmig å tildele Modum kommunes kulturpris for 2023 til Kjell Grønhovd
Begrunnelsen for valget kan best beskrives slik noen av forslagsstillerne har beskrevet ham (bearbeidet tekst):
Kjell Grønhovd er født 08.02.1945, og bosatt på Haraldsrud, Vikersund, Han har alltid bodd i Modum, og har brukt et langt liv for andre ved å bidra gjennom formidabel dugnadsinnsats, selv initiere, inspirere til og drive gjennom frivillig arbeid på den ene fritidsarenaen etter den andre, særlig der hvor naturen selv er arena. Fremdeles er han like aktiv, snart 80 år gammel.

Drivkraften for Kjell Grønhovd er troen på at et aktivt liv i naturen gir helse og livskvalitet, mening og gode liv for ung og gammel. Kjell Grønhovd fremstår som en enestående bygger og bærer av kultur i Modum.

Kjells Grønhovds drivkraft er kjærlighet til idretten, gleden over å observere at tilretteleggingen blir verdsatt, og at mange aktiviserer seg i friluftsliv og idrett.
Frivillig arbeid har vært Kjells Grønhovds hjertebarn i alle år. Han har vært en ener når det gjelder dugnadsinnsats, og å få med seg folk på laget

Kjell Grønhovd har sittet i en rekke verv i offentlige styrer, råd og utvalg. Her som på alle andre arenaer har hans engasjement vært å bidra til aktivitet og utvikling i lokalsamfunnet. Fremdeles utfordrer han til drøfting og nytenkning med stor glød.

I Modum O-lag har Kjell Grønhovd vært aktiv innen ski og orientering siden 50-tallet, som aktiv utøver og som tillitsvalgt. Han har hatt verv på et eller annet nivå helt siden 60-tallet, som medlem i orienterings- og skigruppa i Vikersund IF (VIF).
Kulturprisvinneren er:
• En av medstifterne av Modum O-lag i 1978,
• Leder i Friluftsutvalget siden tidlig 80-tall til dags dato.
• Har vært, og er fortsatt, drivkraften bak vinterløypene i Flannumsmarka
• Den som administrerer servering på Abelonehytta i vintersesongen
• Tilrettelegger for skiløyper samt dugnader for å holde oppe standarden på Abelonehytta
• Ansvarlig for merking og opparbeiding av sommerløyper i Flannumsmarka
• Ideen til, administrator og gjennomfører av skilting av kulturminner langs løypenettet i Flannumsmarka
• Løpsleder fra 1982 for utallige store nasjonale og internasjonale orienteringsløp o-løp/arrangementer i regi av Modum O-lag

Kjell Grønhovd var en aktiv idrettsutøver fra tidlig alder hvor han drev mest med langrenn og orientering, men også litt med friidrett. Han begynte tidlig å like og legge forholdene til rette for både unge og eldre. Alt dette for Vikersund Idrettsforening.
Kjell Grønhovd kan skilte med:
• 40 starter i «Hauer'n»
• 25 merker i «Birken»
• Han har fått Birkebeinerens gullstatuett
• I perioden 1989-2013 satt han i styret i VIF langrenn
• I 1994 fikk han tildelt hederstegn i VIF
• Han er nå medlem av representantskapet i VIF
• Fremdeles stiller han opp som ansvarlig for parkering under skiarrangement som VIF langrenn arrangerer, samt skikarusellrennene på Brunes

Grønhovd har deltatt fra tidlig alder på dugnader på de aller fleste skiflyvningsrenn. Han har gjennom langrennsgruppa hatt hovedansvaret for all gjerding, både rigging og nedrigging, i mange år, og frem til dags dato. Han har også hatt andre oppgaver under rennene.

Kjell Grønhovd har vært aktiv i Brunes grunneierlag i hele lagets over 50-årige historie. I nærmere 30 år var han grunneierlagets leder, fram til 2022.
Årsmøtene ble begivenhetsrike samlinger, hvor han trakk inn ulike personer som kåserte om kulturhistoriske temaer. Det er Kjell Grønhovds store fortjeneste at han gjennom kløkt og klokskap klarte å forene friluftsinteresser med næringsinteresser på Brunesmoane.

Familien Grønhovd har alltid vært interessert i hest. Hesten er en viktig kulturbærer, og travsport er en viktig aktivitet for å videreføre hestekulturen.
Kjell Grønhovd var nøkkelperson i bygging av Modum Travbane (ferdig i 1983) med tilhørende fasiliteter. I det siste førte hans initiativ til at det ble opparbeidet treningsløype for hest i samarbeid med Modum Bad. I 2023 ble Kjell Grønhovd utnevnt til æresmedlem i Modum travselskap for sitt brennende engasjement.
Personfoto: Modum O-lag