Det påvises fugleinfluensa hos et stadig økende antall ville fugler i Norge. Det har særlig gått hardt utover måkebestanden i Finnmark. Det er foreløpig ikke påvist fugleinfluensa hos villfugl i Modum. 

Hvis du  oppdager døde eller syke fugler og mistenker fugleinfluensa, meld fra til Mattilsynet. Send da e-post til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no.
For Modum gjelder det mest for artene: andefugler, måkefugler og kråkefugler.

Les mer her: https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa/dode-eller-syke-fugler-og-andre-dyr

Ved smitteutbrudd:
Smitten sirkulerer blant ville fugler, og vi må være forberedt på at et sykdomsutbrudd med et stort antall syke og døde villfugl kan oppstå også andre deler av landet. For å hindre videre smitte under et utbrudd av fugleinfluensa, er det viktig å begrense ferdsel i områder med mye villfugl. Ikke ta på syke og døde fugler!Les mer her: https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa/informasjon-til-kommuner-om-dode-villfugler-pga.fugleinfluensa#informasjon_innbyggere_turister

Foto: Folkehelseinstituttet

Informasjon om fugleinfluensa til deg som har fjørfe og andre fugler i fangenskap

Smitten sirkulerer blant ville fugler, og vi må være forberedt på at et sykdomsutbrudd med et stort antall syke og døde villfugl kan oppstå også andre deler av landet. For å hindre videre smitte under et utbrudd av fugleinfluensa, er det viktig å begrense ferdsel i områder med mye villfugl.
Ikke ta på syke og døde fugler!

Les mer her: https://www.mattilsynet.no/dyr/dyresykdommer/fugleinfluensa/informasjon-til-kommuner-om-dode-villfugler-pga.fugleinfluensa#informasjon_innbyggere_turister