Lansering av fritidskortet må dessverre utsettes til onsdag 13. oktober. Det er oppdaget mangler i den digitale betalingsløsningen som må rettes.
Vi minner om at hvis du betaler du dine kontingenter nå, eller allerede har gjort det, vil du få refundert inntil 1000 kroner. Det er derfor viktig å ta vare på kvitteringer.


 

13. oktober lanserer Modum kommune fritidskortet. Da får alle barn og unge i Modum 1000 kroner i halvåret som skal brukes til å dekke deltakeravgift til organiserte fritidsaktiviteter. 

korpset.jpgPilotprosjektet gjelder høsten 2021 og våren 2022. Målet er at flere barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter

Ta vare på kvitteringer
Tidlig i neste måned lanserer vi en nettside der du kan logge deg inn og betale deltakeravgift/kontingent. Første periode går fra 1. august til 31. desember.
Betaler du dine kontingenter nå, eller hvis du allerede har gjort det, vil du få refundert via den samme nettsiden. Det er derfor viktig å ta vare på kvitteringer.

Disse kan få dekket utgifter
Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år til og med kalenderåret du fyller 18 år. For høsten 2021 vil dette gjelde for alle Modumbarn som er født i 2015 (årets førsteklassinger) til og med 2003 (året de fyller 18). 
For våren 2022 vil dette gjelde for alle Modumbarn som er født i 2016 til og med 2004.

To halvår
Pengene på fritidskortet tilhører hvert enkelt barn og kan ikke overføres til andre. Midlene kan ikke overføres mellom to halvår i pilotprosjektet. 1. januar 2022 kan du hente ut et nytt fritidskort. 

Kun organiserte aktiviteter over tid
Fritidskortet kan brukes på deltakeravgift, medlemsavgift og lisens til faste, jevnlige organiserte fritidsaktiviteter, som gir mulighet for tilhørighet over tid.
Fritidsmidlene dekker ikke ferietilbud, leiropphold eller turneringer. Kortet kan ikke benyttes på kino, bowling eller andre egenorganiserte aktiviteter. De dekker heller ikke sportsutstyr, instrumenter og andre direkte utgifter. Vi minner om at MUA Modum har mye utstyr til sport og fritid.

Hva hvis aktiviteten skjer i andre kommuner? 
Hvis fritidsaktiviteten er en fast, jevnlig organisert fritidsaktivitet som gir tilhørighet over tid, kan du bruke fritidskortet til å dekke deltakeravgiften selv om aktiviteten ikke er i Modum kommune. Ta kontakt med fritidskortet@modum.kommune.no etter 13. oktober 2021 for å avtale hvordan det gjøres

Hvordan betales deltakeravgift? 
Det vil bli opprettet en nettside der en eller logger seg inn for å betale eller få refusjon. Nærmere informasjon om dette kommer.
Og husk at lansering vil skje rundt 1. oktober.
……


For organisasjoner/lag og foreninger
Er du kontaktperson for en organiserte fritidsaktivitet som ikke har sendt inn informasjon som sikrer at dere er godkjente, må to ting gjøres:? 
1. Send informasjon om fritidsaktiviteten til https://www.fritid123.no/send-inn-fritidsaktivitet/  

2. Send forenings-/organisasjonsnavn, organisasjonsnummer og kontonummer medlemskontingent betales inn på. Hvis dere bruker KID (har en OCR-avtale med banken) så trenger vi antall siffer i KID-koden. Hvis dere bruker en av idrettsforbundets betalingsløsninger (minidrett, spond el. L.) oppgir dere hvilken. Alt dette skal sendes til fritidskortet@modum.kommune.no   

Fritidskortet skal gå til å dekke deltakeravgift til faste, jevnlige organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. «Faste, jevnlige» blir definert som at aktivitetene minimum må skje minimum 5  ganger i halvåret (eller annenhver uke i sesong). «Mulighet til tilhørighet over tid» forstås som «et opplegg som innebærer at arrangøren/lederen vil savne barna/ungdommene og følge opp hvis de ikke kommer.»