qr-kode flyktningeboliger.jpgModum kommune skal i løpet av 2023 bosette 95 flyktninger. For å få dette til er vi avhengig av nok boliger.
Har du en bolig du ønsker å leie ut kan du melde det inn ved å trykke på denne lenken

Du kan også benytte den vedlagte QR-koden. 

Modum Boligeiendom vi da ta kontakt med deg for nærmere avklaringer