parsell til flyktninger.jpegEtter initiativ og bevilgning fra Integreringsutvalget i Modum kommune, får flyktninger i Modum kommune tilbud om egne jordparseller til å dyrke sin egen mat.

I første omgang vil dette bli et tilbud hos Maren og Ole Auen Wiger på Viker gård i Vikersund. Blir tiltaket populært og vellykket, håper en å kunne finne tilsvarende områder også i Geithus og Åmot.

På jordlappene, eller parsellene, får de anledning til å dyrke mat til eget forbruk, som poteter og grønnsaker. Størrelsene på parsellene avgjøres etter behov, men det antydes fra 5 til 30 kvadratmeter.
- Det har vært en del forespørsler om slik, særlig fra ukraniske flyktninger. Flere av dem er vante med å dyrke egen mat, og det er flott at vi nå kan gi dem dette tilbudet, sier Tatiana Leshehinina fra Flyktningetjenesten i Modum kommune.

- Flyktningene får låne jord, de får vann til å vanne med, og de får låne redskap hvis de ønsker. Bortsett fra det må se ordne alt selv, inkludert det de skal plante, sier Maren Wiger.
Hanneke Molenaar fra Intergeringsutvalget er svært spent på responsen.
- Det har tatt litt lenger tid enn vi først håpet på, men vi er svært glade for at tilbudet nå er en realitet, sier hun.

Bildetekst: På Viker gård kan flyktninger nå kunne dyrke sin egen mat. Fra venstre:  Hanneke Molenaar, Maren Wiger, Steinar Meen og Tatiana Leshehinina