I Modum har vi hatt 2 ledige fastlegehjemler fra 2022 og fra 2024 har vi hatt 4 ledige fastlegehjemler. 

Nå i 2024 er det rekruttert mange kvalifiserte søkere til de ledige fastlegehjemlene. Det er gitt tilbud til 4 av søkerne, og Modum kommune har ansatt følgende: 

Geithus Helsesenter:      Usman Khaliq, start 01.03.24  
Vikersund legekontor:    Ingeborg Svendby , start 01.03.24  
Vikersund legekontor:    Marina Pahljina, start 02.04.24   
Fjordbyen legesenter:    Fabian Ortega, start 01.08.24 

Dette tilsier at alle stillingshjemler blir besatt, 
og at alle som har krav på fastlege vil få dette.

Alle legene er erfarne, og skal nå inn i utdanningsløp for å 
bli spesialister i allmennmedisin (ALIS). 
Dette med lokale spesialister i allmennmedisin 
med veilederkompetanse som skal følge dem opp.

 Sikrer kontinuitet
Kommuneoverlege Pål Steiran er strålende fornøyd med at legemangelen nå har løst seg, og påpeker at dette også vi gjøre hverdagen lettere til de andre legene i Modum.
- Men det aller viktigste er selvfølgelig at det vil bli en  kontinuitet i lege-pasientforholdet. Det er vitenskapelig dokumentert at dette gir den beste helseoppfølgingen, sier han.

Får beskjed
Alle moinger som står uten fastlege får nå etter hvert beskjed fra HELFO hvem de kan betrakte som sin faste lege. 
Det er all grunn til å takke kommunens administrasjon, og kanskje spesielt politikerne, som har vist stor forståelse for utfordringen, og for de vedtak de har fattet for å bedre betingelsen både for å rekruttere og beholde fastleger, fortsetter Steiran.
Leder for fellestjenester i etat for helse og velferd, Eva-Kristine Hansen, er også svært fornøyd.
- Bare i 2023 brukte vi seks millioner kroner i innleie av leger fra vikarbyråer, forteller hun.