Kathrine Vorren og Dag Funderud .jpegDag Funderud (59) , kommunalsjef teknisk og miljø, og Kathrine Vorren (35), fagansvarlig parkvesen, hadde 2.oktober sine første arbeidsdager i Modum kommune.

Dag Funderud kommer fra samme stilling i Nordreisa kommune, der han har hatt tilhold i 34 år. I kommunen, som er adskillig større i areal, men som har langt mindre folketall, enn Modum kommune, hadde han også ansvaret for næring og utvikling.
- Jeg gleder meg til å bli kjent med både kommunen og de ansatte i etaten. Læringskurven blir bratt, men jeg gleder meg til å ta fatt på utfordringen, sier vår nye kommunalsjef, som har bosatt seg i Vikersund.

Kathrine Vorren, opprinnelig fra Tromsø, men nå samboer og bosatt på Snarum, er utdannet landskapsarkitekt. Hun kommer fra stilling i Multiconsult, hvor siste arbeidsoppgave var å være med på å utforme områdene rundt det nye Rikshospitalet.
- Men nå gleder jeg meg til å jobbe lokalt, og i enda større grad se resultater av det vi gjør.  Jeg håper å skape gode samarbeider for å gjøre Modum enda grønnere og penere. Jeg har gledet meg til første arbeidsdag i fire måneder, smiler hun.
Fagansvarlig park erstatter den tidligere stillingen som kommunegartner.