brunes arbeidmiljøpris4.jpgBrunes naturbarnehage er vinner av årets arbeidsmiljøpris i Modum kommune. Juryen  hadde seksgode kandidater å velge imellom, men valget i år falt altså på den koselige barnehagen ved skogkanten på Brunes i Vikersund. De har også vært nominert tidligere år.


I juryens begrunnelse heter det:
«Vi mener den som vi innstiller fyller alle kriteriene for å være en god helsefremmende arbeidsplass med engasjerte medarbeidere og et arbeidsmiljø med stor arbeidsglede. Virksomheten har over lang tid jobbet systematisk og målrettet  med sitt eget arbeidsmiljø, HMS – arbeid og egen faglig utvikling.Nærvær er tema på hvert personalmøte og de kan vise til resultater i form av økt nærvær.
De har stor arbeidsglede og godt samhold seg imellom. De sørger for medvirkning og evner å omstille seg, samtidig som de er nyskapende.»

I  nominasjonen kan vi blant annet lese

 • Rutinen fortsetter med å vurdere eget fraværsbehov om man ikke er helt i form (mer bruk av restarbeidsevne enn før og folk vurderer om de kan komme på jobb deler av dagen )
 • De nærmeste kollegaer kontakter også folk som er syke, ikke bare styrer.
 • Samme resultat på arbeidsmiljøundersøkelse som tidligere år: Gode kollegaer, trivsel og godt arbeidsmiljø.
 • Sosiale medier brukes aktivt for å dele private opplevelser med hverandre.
 • Viljen til å finne løsninger for felles opplevelser er stor. Juletradisjoner en har pleid å gjøre i fellesskap, ble arrangert utendørs, i kohorter.
 • I pauserarrangeres «fredagsnøtt (konkurranse hvor både de på jobben, men også de i permisjon/fravær, kan delta. Gjøres over sosiale medier. Deltakelse kan gi gevinst, det legges alltid opp til  oppgaver som utløser samtaler, lekenhet og humor.
 • brunes logo.pngDet er i ferd med å utarbeides ny visjon for barnehagen. Alle i personalet har deltatt, prosessen har gått over tid, i ulike møtesituasjoner. brunes beskjært.jpgVisjonen er fremdels ikke helt ferdigutviklet, men slagordet som hører til, er klart. Det er: «Leken, Nær, Raus,»
 • Det hører de at barn, foreldre og andre som er i kontakt med barnehagen også kjenner seg igjen i. (eks. En mamma som flyttet til en annen del av Norge, sa at hun skulle ønske hun kunne ta barnehagen med seg dit.)
 • Stort fokus på bruk av humor og lekenhet. Det å ha det gøy på jobb er viktig for alle
 • Alle i barnehagen, bortimot uten unntak, var ute hele dagen hver dag fra barnehagene reåpnet (etter koronastenging) frem til sommerferien.
 • Temaet «Nærvær» har vært fast tema på hvert personalmøte, enten som fremlegg av informasjon, filmer, quiz, diskjusjoner, analyser osv.
 • HMS-møter og medbestemmelsesmøter har økt i hyppighet og medvirkningsmulighetene er store for ansattrepresentantene.
 • Barnehagen har lite turn-over blant de ansatte (over de siste årene)
 • Vikarer uttrykker et sterkt ønske om å komme tilbake til barnehagen. 
 • Barnehagen er i full gang med bransjeprogrammet «En bra dag på jobben» og skal i gang med arbeidsmiljøkartlegging fra STAMI.
 • Noe som påvirker arbeidshverdagen  til det bedre er beliggenheten til barnehagen. I utkanten av skogen, med rulleskibane, gårdsbruk, åker og eng rundt. Barnehagen ligger i åpent landskap og vær og vind påvirker arbeidet. 

P:remien er på 10 000 kroner, og ovverrekkes ved en senere anledning.
De andre nominerte i år var:

 • Vaktmester på Sysle skole, Jan Henning Djupvik
 • Helsestasjonen
 • Ansatte på Modumheimen B4 (fikk 3 nominasjoner)

  Alle foto: Arlinda Veliqi
  brunes arbeidsmiljøpris3.jpg