Betaler du for kommunal vann og kloakk?
- Oppdager du at du ikke betaler for kommunalt vann eller kloakk, da slipper du ekstraregning hvis du melder deg nå


En pågående gjennomgang av vann og avløpsnettet i Modum kommune har vist enkelttilfeller der husstander ikke har blitt fakturert for vann og/eller-kloakk. Nå får de som inntil nå har vært «gratispassasjerer» på det kommunale nettet tilgivelse for dette, og dermed amnesti - HVIS de melder seg selv.

Alle skal og må med
- Vi beskylder ingen for bevisst å ha jukset med å ikke å ha betalt etter å ha blitt tilkoplet det kommunale nettet. Det kan være misforståelser, at folk ikke har sjekket fakturaene godt nok, eller er feilregistrert i kommunen, sier Torger Ask, fagansvarlig avløp i Modum kommune.
-Poenget er nå at alle brukere skal og må med. Vann og avløp drives etter selvkost, og da må alle som benytter dette betale sin rettmessige andel, fortsetter Ask, som legger til at dette sannsynligvis ikke dreier seg om mange husstander.

Minnelig måte - i første omgang
VA-avdelingen frister med amnesti for betaling i den perioden/de årene en skulle ha bidratt. Dette for å løse ting på en minnelig måte.
- Etter loven kan vi kreve etterbetaling tre år tilbake i tid. Dette vil altså ikke skje for den som måtte finne ut at det gjelder sin husstand – OG melder fra om dette.
Etter amnesti-perioden vil man derimot sette inn hardere lut i form av tilbakevirkende kraft for betaling. Dette vil oppdages når en nå steg for steg går gjennom VA-nettet i kommunen.

Sjekk fakturaene
Ask ber derfor alle sjekke på fakturaene de har fått på kommunale avgifter om vann og kloakk er betalt. Der skal det komme klart frem om begge disse er tatt med i faktura-grunnlaget. Det kan være at det er betalt for vann og ikke kloakk, kun kloakk eller i «verste fall»  ingen av delene.

Hvis så ikke er, ber han om at vedkommende tar kontakt med kommunen (se kontaktopplysninger under).
Ask sier at dette i de fleste tilfelle vil dreie seg om eldre hus som på et eller annet tidspunkt har blitt koplet til det kommunale VA-nettet.

Du kan sjekke betalte fakturaer via Modum kommunes hjemmeside- Selvbetjening – Mine fakturaer- Fakturaer fra kommunen- Logg inn
Lenken til denne siden finner du ved å trykke her

Kontakt
Hvis du ser at ikke har betalt for vann- og avløp, ber vi deg melde dette på e-post til fagkonsulent VA-avdelingen Martha Sjøstrand Hansson.
martha.sjostrand.hansson@modum.kommune.no