Her er det flotte personalet på Voksenopplæringen, vinnere av årets arbeidsmiljøpris i Modum kommune.

Denne gjengen med ansatte og ledere på Voksenopplæringen ble i dag, torsdag 18. april, tildelt kommunens arbeidsmiljøpris. Det var kommunedirektør Aud Norunn Strand som delte ut den gjeve utmerkelsen, ledsaget av diplom og 10 000 kroner til miljømessige miljøtiltak.

Aud Norunn Strand roste det gode samholdet som gjør at de har klart å levere gode tjenester også i krevende situasjoner. Voksenopplæringen har bare i løpet av de to siste åreneøkt fra 70 til 225 elever, og fra 12 til 17 ansatte.
Dette som følge av den store flyktningstrømmen vi nå har opplevd.

- Det er fint å se at det systematiske arbeidet som er gjort har båret frykter. Det er til inspirasjon for andre når dere viser til at systematisk partssamarbeide har gitt så gode resultater, sa Strand. Hun roste også stor fleksibilitet, høy nærværsprosent og sterk vi-følelse i personalet.

Rektor Kristin Kihle Andersen utrykte stor glede over den flotte utmerkelsen.
- En stor takk til alle de ansatte. Det er stor endringskompetanse i denne gruppen. Vi jobber etter slagordene trivsel, utfordringer og læring, sa hun. 
Rektoren viste til læringsgropa, en motiverende kurve, attpåtil malt på veggen, som tilsier at selv om hverdagen, livet og skolegangen noen ganger føles tung, krabber en høyere og høyere hvis en står på og jobber.