Voksenopplæringen i Modum får tildelt Modum kommunes arbeidsmiljøpris for 2023. Det var hele tre nominasjoner på denne flotte gjengen, der ledere og ansatte får skryt for sine bidrag til å ha gode dager på jobb.
Arbeidsmiljøet på Voksenopplæringen har særlig blitt satt i fokus de tre siste årene, noe som har båret frukter.

I juryens begrunnelse het er det at “Voksenopplæringen har over tid jobbet systematisk og godt med arbeidsmiljøet. De har vært gjennom flere nedbemannings- og oppbemanningsprosesser de siste årene, og har også hatt flere lederskifter. Nåværende ledelsen er trygg og stødig, og har sammen med verneombud, tillitsvalgt og resten av personalgruppa jobbet med prosesser som gjør at de sammen har skapt den gode kulturen og arbeidsmiljøet som er der i dag. De har et høyt nærvær og har god endringskompetanse og vilje.” 

 

Noen av tiltakene som er gjennonmført 
 

  • alle spiser spise lunsj sammen
  • egen sosialkomite som en gang i halvåret planlegger en aktivitet som de gjør sammen,  i stedet for å ha møter denne spesielle dagen. De siste aktivitetene har vært  bowling, megazone (se ingressbildet)og nålefilting med husflidlaget (bildet) . Varierte aktiviteter som alle har hatt glede av.
  • feirer  runde dager med egen gave fra personalet. 
  • hemmelig nissevenn i desember
  •  år har de «kjenn din kollega»; alle skal ta med en ting som sier noe om en selv, og vi skal gjette på hvem som eier tingen. Dette er en hemmelig konkurranse, hvor vi får fasit når alle har hatt sin ting fremme en uke hver
  • ved sykdom over lengre tid og ved dødsfall blir det alltid sendt en oppmerksomhet.
  • En ledelse som heier på oss, og bekymrer seg for de ansatte i stedet for å «jage» de syke tilbake på jobb. Dette er veldig helsefremmende! (uttalelse fra ansatte) 

    Premien, blant annet en gavesjekk på 10 000 kroner, blir delt ut ved en senere anledning.