Desember 2023

Avdeling

Navn

Stilling

Start

Modumheimen

Kevin Hagen

Assistent

02.01.2024

Modumheimen

Jamila Boustta

Assistent

02.01.2024

Modumheimen

Fredrik Gundersen

Avdelingsleder

19.02.2024

Modumheimen

Karoline Andfossen Sundet

Assistent

01.12.2023

Tilrettelagte tjenester

Rasa Grachauskaite

Assistent

06.11.2023

Helse og velferd

Axel Sjøberg

Systemansvarlig

01.11.2023

Hjemmetjenesten

Petter Løken Olsen

Sykepleier

15.01.2024

Hjemmetjenesten

Marthe Trinterud

Helsefagarbeider

08.01.2024

Ekornstua

Thomas Aulie

Helsefagarbeider

01.01.2024

Hjemmetjenesten

Vibeke Kroken Opheim

Helsefagarbeider

01.01.2024

Tilrettelagte tjenester

Gina Nilsen

Assistent

01.11.2023

Familie og oppvekst

Line Thon Fjellstad

 Konsulent

17.01.2024 

 

Sysle Skole

Kine Marie Lund Lobben

 Lærer

 01.03.2024

 

Buskerud skole

Mona Evensen

 Rektor

 01.01.2024

 

Barnas Hus

Vebjørn Ruud Braathen

 Pedagogisk leder

01.01.2024 

 

Vikersund legekontor

Vigdis Steenberg

 Helsesekretær

01.11.2023 

 

Vikersund Skole

Lise Engen Skinnes

 Fagarbeider/assistent

 01.12.2023

 

Enger Skole

Linn Heidi Svennæs Deutschmann

 Lærer

08.11.2023 

 

Vikersund Skole

Susanne Grønlid Engen

 Fagarbeider/miljøveileder

 01.01.2024

 

Enger Skole

Lise Lauvlid

 Konsulent

 01.01.2024

 

           

Oktober 2023

Avdeling

Navn

Stilling

Start

Familiens hus

Lene Kind

Helsesykepleier

30.10.2023

Vikersund skole

Celine Lopes Arruda Nilsen

Fagarbeider

26.12.2023

Nordre Modum ungdomsskole

Erik Gunbjørnsen

Elevveileder

16.10.2023

Nordre Modum ungdomsskole

Kristin Birgitte Kvarme Sand

Elevveileder

16.10.2023

Musikk/kulturskole

Ingvill Moviken Wakeham

Kulturskolelærer

21.08.2023

Kroka barnehage

Hanne Holtskog Berge

Barnehagelærer

25.03.2024

Modum Arbeidssenter

Karoline Rustand Kristoffersen

Miljøterapeut

18.11.2023

Modum kommune

Dag Funderud

Kommunalsjef

01.10.2023

Ungdomshus SMU

Pernille Aastrup Larsen

Klubbarbeider

16.08.2023

Ungdomshus SMU

Falih Abdulameer Askar

Klubbarbeider

16.08.2023

Vikersund skole

Helene Margrethe Kristensen Solbakken

Fagarbeider

31.07.2023

Geithus bofelleskap

Anne Sønsterud

Helsefagarbeider

20.11.2023

Vikersund bo- og dagsenter

Viktoria Skinstad

Sykepleier

01.11.2023

Ekornstua

Andrea Bjercke Semmen

Assistent

01.11.2023

Badeveien bofellesskap

Sondre Strømeng

Assistent

09.10.2023

Badeveien bofellesskap

Sara Bentsen Aase

Assistent

09.10.2023

Badeveien bofellesskap

Caroline Lindberg Hansen

Sykepleierstudent

09.10.2023

Badeveien bofellesskap

Katrine Iselin Røisland Nilsen

Miljøterapeut

09.10.2023

Badeveien bofellesskap

Fredrik Grønvold

Assistent

09.10.2023

Vikersund bo- og dagsenter

Line-Elise Bjørnstad Thorvaldsen

Helsefagarbeider

01.10.2023

Forebyggende tjenester

Bjørg Rønning

Kommunepsykolog

01.10.2023

Modum Arbeidssenter

Inger Johanne Kesanen Paulsen

Assistent

14.10.2023

Vikersund bo- og dagsenter

Sigrid Herland

Sykepleier

01.11.2023

Vikersund bo- og dagsenter

Aina Johannessen

Vernepleier

01.09.2023

Vikersund bo- og dagsenter

Aina Hvidsten

Assistent

23.09.2023

Vikersund bo- og dagsenter

Sondre Haraldseth

Assistent

15.08.2023

Modumheimen

Vera Horgen

Sykepleier

02.10.2023

 

Juli 2023

Avdeling

Navn

Stilling

Start

Vikersund Skole

Malin Vad Norli Gulbrandsen

Fagarbeider avd. blå

31.07.2023

IKT-avdelingen

Jens Erik Vedhus

IT/servicekonsulent

14.08.2023

Vikersund Skole

Nora Solvaag Marthinsen

Fagarbeider avd. blå

31.07.2023

Bemanningssentral undervisning

Camilla-Marie Reiergård

Barnehagelærer

01.08.2024

Brunes Naturbarnehage

Jan Henrik Jahren

Pedagogisk leder

01.08.2023

Buskerud Skole

Stine Desserud Olsen

Lærer

01.08.2023

Sysle Skole

Jonas Ek Nilsen

Lærer

01.08.2023

Enger Skole

Marie Brækhus

Lærer

01.08.2024

Vikersund Skole

Christina Strand Strand Solhaug

Lærer

01.08.2023

Enger Skole

Siw Sæterstøen Amundsen

Lærer

01.08.2023

Ekornstua

Monserrat Valentina Lara Gonzales

Helsefagarbeider

14.08.2023

Vikersund bo- og dagsenter

Frida Skaug Askheim

Assistent

01.09.2023

Ekornstua

Eirin Bentsen Mørch

Helsefagarbeider

14.08.2023

Park

Kathrine Vorren

Fagansvarlig

02.10.2023

Hjemmetjenesten

Sonja Terese Søderholm

Sykepleier

25.08.2023

Ekornstua

Silje Ripe

Vernepleier

01.07.2023

Modumheimen

Torill Rønning

Sykepleier

04.09.2023

Skolegata

Julie Kjøsterud Solheim

Helsefagarbeider

01.07.2023

Bemanningssentral undervisning

Katarzyna Wyskwar

Barne- og ungdomsarbeider

01.08.2023

Bemanningssentral undervisning

Amani Ahmad Hasan Altos

Barne- og ungdomsarbeider

15.08.2023

Forebyggende tjenester

Ida Fagervold

Fysioterapeut/barnekoordinator

01.09.2023

Enger Skole

Renate Aas Hansen

Miljøarbeider

01.08.2023

Bemanningssentral undervisning

Camilla Jevne

Assistent

01.08.2023

Modumheimen

Qasida Ali Adan

Helsefagarbeider

01.09.2023

Juni 2023

Avdeling

Navn

Stilling

Start

PPT

Shena Latif

PP-rådgiver

07.08.2023

Søndre Modum ungdomsskole

Hanna Lukris Gjermundbo

Lærer

01.08.2023

Enger skole

Benjamin Kvam

Lærer

01.08.2023

Sentralkjøkkenet

Bente Solberg Vinnord

Kokk

01.06.2023

Søndre Modum ungdomsskole

Lise Berglia

Lærer

01.08.2023

Mestringsenheten

Atle Rognes

Erfaringskonsulent

01.06.2023

Stalsberg skole

Heidi Mandal

Avdelingsleder/mellomleder

01.08.2023

Hjemmetjenesten

Alice Adhiambo Wasonga

Hjemmehjelp

01.06.2023

Hjemmetjenesten

Silje K. Bråthen Grøterud

Helsefagarbeider

31.07.2023

Ekornstua

Andrea Østenengen Tandberg

Helsefagarbeider

01.08.2023

Ekornstua

Tuva Løver Thon

Vernepleier (ferdig utd. juni 2023)

01.08.2023

Modumheimen

Anne Gry Halvorsen Ranheim

Spesialsykepleier

31.07.2023

Bemanningssentralen undervisning

Loreto Andrea Gonzalez Meza

Assistent

01.08.2023

Bemanningssentralen undervisning

Anita Maria Skarwecka

Assistent

01.08.2023

Bemanningssentralen undervisning

Arlinda Veliqi

Assistent

01.08.2023

Bemanningssentralen undervisning

Hannah Edgren Øvereng

Barne- og ungdomsarbeider (ferdig utd. juni 2023)

01.08.2023

Modumheimen

Konrad Zgierski

Vernepleierstudent

01.08.2023

Hjemmetjenesten

Stine Brynslund

Helsefagarbeider

01.07.2023

Skolegata bofellesskap

Mette Mari Borge

Helsefagarbeider

01.08.2023

Badeveien bofellesskap

Ruben Myhre

Vernepleier

03.07.2023

Mai 2023

Avdeling

Navn

Stilling

Start

Areal, landbruk og miljøavdelingen

Sven Klokk

Jurist byggesak

01.06.2023

Tildelingskontoret

Susanne Vad Norli

Helsefagarbeider innsatsteam

19.06.2023

Tildelingskontoret

Andrea Gascon Borgen

Ergoterapeut innsatsteam

12.06.2023

Barnas hus barnehage

Lene Bottolfs

Pedagogisk leder

01.08.2023

Vikersund skole

Maiken Ravnås

Lærer

01.08.2023

Skredsvikmoen barnehage

Jan Henrik Jahren

Barnehagelærer

01.08.2023

Vikersund skole og Modum Bad skolen

Line Jacobsen

Lærer

01.08.2023

Bemanningssentral undervisning

Johanne Hagen

Barnehagelærer

01.08.2023

Sysle skole

Steffen Tangen Fossum

Lærer

01.08.2023

Skredsvikmoen barnehage

Marte Glømme

Pedagogisk leder

01.08.2023

Nordre Modum ungdomsskole

Lene Spildrejordet

Lærer

01.08.2023

Vikersund bo- og dagsenter

Martine Braathen

Assistent

12.06.2023

Vikersund bo- og dagsenter

Chonnanee Sæther

Assistent

19.05.2023

Vikersund bo- og dagsenter

Hedda Haare

Assistent

01.06.2023

Tilrettelagte tjenester/Badeveien bofellesskap

Mari Thingelstad

Konsulent

12.06.2023

 

April 2023

Arbeidssted

Navn

Stilling

Tiltredelse

Modumheimen A-3 og A-4

Evangeline Ped

Helsefagarbeider

21.05.2023

Modumheimen A-3 og A-4

Ann-Helen Olsen

Helsefagarbeider

14.05.2023

Frivillighetssentralen

Mette Jahr

Frivilligkoordinator

01.06.2023

 

Modum Arbeidssenter

Juni Helland Lia

 Vernepleier

01.06.2023

Modumheimen A0

Sunniva Sortland Halås

 Sykepleier

27.03.2023

Renholdsavd.

Thitima Rattasumpun

 Renholder

01.04.2023

Geithus bofelleskap

Ole Anders Dahlman

 Helsefagarbeider

01.06.2023

Mars 2023

Ansatt

Arbeidssted

Stilling

Oppstart

Even Grønhovd

PPT

PP-rådgiver

06.03.2023

Steen Jacobsen

Areal og Landbruk

Fagansvarlig ALM

24.04.2023

Cathrine Aamodt Bråthen

Mælumenga Barnehage

Pedagogisk leder

01.08.2023

Emma Kristine Håvet Denné Olafsen

Skredsvikmoen Barnehage

Pedagogisk leder

01.08.2023

Kaia Bergsrud

Nordbråten Barnehage

Barnehagelærer

01.04.2023

Malene Johansen Finnerud

Bårudåsen Barnehage

Pedagogisk leder

06.02.2023

Maren Søbakken Hølen

Mælumenga Barnehage

Pedagogisk leder

06.02.2023

 

Monika Vasiliauskiene

Modumheimen

Sykepleier

06.03.2023

Sara Elin Tyse

Vikersund bo- og dagsenter

Helsefagarbeider

21.02.2023

Monica Schütz

Hjemmetjenesten

Helsefagarbeider

01.04.2023

Stine Reitan

Areal og landbruk/ALM

Landbruksrådgiver

03.04.2023

Torill Iversen Gulbrandsen

Furulund /ambulerende tjenester

Miljøarbeider Fact Ung

27.03.2023

Yvonne Solheim Brandtenborg

Helse- og sosial stab

Fagrådgiver

06.03.2023

Renata Muciniene

Vikersund bo- og dagsenter

Assistent

22.02.2023

Tone Eide

Barnevernstjenesten

Veileder

01.03.2023

Cecilie Stustad Nilsen

Barnevernstjenesten

Kontaktperson

01.03.2023

Lone Fagervold-Mathisen

Tildelingskontoret

Saksbehandler

01.01.2023

Januar 2023

Navn

Arbeidssted

Stilling

Ansatt

Trond Aasand Sognelien

Enger skole

Barne- og ungdomsarbeider

01.03.2023

Julie Tandberg

Enger skole

Miljøveileder 

01.01.2023

Marlene Holm

Enger skole

Barne- og ungdomsarbeider

02.01.2023

Michelle Jørgensen

Furumo svømmehall

Badebetjent

09.01.2023

Ruth Iren Rognerud Thrana

Bemanningssentral undervisning

Barne- og ungdomsarbeider

01.02.2023

Kristian Smesland Kvisle

Furumo svømmehall

Badebetjent

16.01.2023

Hege Krona Bjertnæs

Bemanningssentral helse

Konsulent

15.03.2023

Fredrik Skalstad Syvertsen

Enger skole

Assistent

01.01.2023

 

 

 

 

Helen Marie Dahl-Grøterud

Mestringsenheten

Helsefagarbeider

01.02.2023

Hedda Skretteberg

Modumheimen

Sykepleier

06.02.2023

Jenny Hellerud

Modumheimen

Sykepleier

02.01.2023

Øystein Haugen

Varabrannsjef

Varabrannsjef/leder

02.01.2023

Lone Fagervold Mathisen

Saksbehandlerenheten

Saksbehandler

01.01.2023

Antuneth Dela Cruz Laa

Hjemmetjenesten

Hjemmehjelp

01.01.2023

Ane Kirkeng Jørgensen

Barnevernstjenesten

Kontaktperson

01.01.2023

Lennie Mission Hurum

Hjemmetjenesten

Hjemmehjelp

01.01.2023

Pål Inge Ryen

Stalsberg skole

Assistent

01.01.2023

Jeerapit Kiatcharupak

Badeveien bofellesskap

Miljøterapeut

01.01.2023

Nina-Beathe Ødeverp

Tun tilrettelagte tjenester

Assistent

01.12.2022

Charina Synnøve Lund Olsen

Modumheimen

Helsefagarbeider

19.12.2022

Anne Tine Nilsen

Modumheimen

Avdelingsleder

12.12.2022

Hilde Torgersen Sørdal

Tun tilrettelagte tjenester

Assistent

01.01.2023

Rebecka Isaksen

Vikersund bo- og dagsenter

Assistent

01.12.2022

Karianne Kleven

Voksenopplæringen

Lærer

09.12.2022

Line Skinstad Solbakken

Vikersund bo- og dagsenter

Assistent

01.12.2022

Andrea Berntsen

Vikersund bo- og dagsenter

Assistent

01.12.2022

Trine Skullestad

Badeveien bofellesskap

Miljøterapeut

01.12.2022

Stian Uthne Hansen

Varabrannsjef

Konsulent

01.12.2022

Nadine Nafrere

Flyktningekonsulent

Programrådgiver

01.12.2022

Vigdis Sund Tveiten

Institusjonstjenesten

Virksomhetsleder

01.12.2022

Mari Baklid Kalager

Saksbehandlerenhet

Saksbehandler

01.11.2022

Anneli Larsen

Areal og landbruk

Oppmålingsingeniør/landmåler

14.11.2022

Solveig Granås-Brattland

Vikersund skole

Miljøveileder

01.02.2023

Mateusz Mysior

Skredsvikmoen barnehage

Spesialpedagog

01.12.2022

Paulette Mwanga

Badeveien bofellesskap

Assistent

01.11.2022

Krzysztof Kazimierz Mitka

Sosialleder NAV

Flyktningkonsulent

14.11.2022

Ingrid Helene Grill Fasting-Olsen

Ekornstua

Helsefagarbeider

01.11.2022

Elisabeth Kornmo Arntzen

Forebyggende tjenester

Helsesykepleier

10.10.2022

Ellen Strand Caspersen

Modumheimen

Sykepleiestudent

01.10.2022

Silje Kristin Ødevarp Dragseth

Badeveien bofellesskap

Helsefagarbeider

01.10.2022

Tatiana Leshchinina

Flyktningekonsulent

Miljøterapeut

01.10.2022

Elisabeth Hvaal Flathen

Badeveien bofellesskap

Sykepleier

01.10.2022

Hilde Wolden Granvang

Barnevernstjenesten

Barnevernkonsulent

01.11.2022

Alexandra Brenden

Modumheimen

Assistent

01.10.2022

Martine Moe Martinsen

Modumheimen

Assistent

01.10.2022

Håvar Dahlen Hanssen

Modumheimen

Sykepleiestudent

01.10.2022

Bertine Grøterud

Skolegata bofellesskap

Assistent

01.10.2022

Jeanette Bråten Åby

Voksenopplæringen

Lærer

01.10.2022

Martha Sjøstrand Hansson

Kommunal vann teknisk

Fagkonsulent

01.09.2022

Elise Midtun Finnerud

Ekornstua

Assistent

12.09.2022

Julie Kristoffersen

Badeveien bofellesskap

Vernepleierstudent

01.09.2022

Linda Helena Tidslevold

PPT

PP-rådgiver

05.09.2022

Tuva Løver Thon

Badeveien bofellesskap

Vernepleierstudent

01.09.2022

Annabel Bjørnø

Badeveien bofellesskap

Assistent

01.09.2022

Mari Aulie Gustavsen

Badeveien bofellesskap

Assistent

01.09.2022

Maren Sandum

Barnevernstjenesten

Barnevernkonsulent

01.09.2022

Tina-Helene Kolbræk

Badeveien bofellesskap

Helsefagarbeider

01.09.2022

Nils Ole Madsen

Furulund/ambulerende tjenester

Vernepleier

22.08.2022

Hilde Reistad Hunstad

Forebyggende tjenester

Terapeut

01.09.2022

Hans Martin Ødegård

Modum arbeidssenter

Helsefagarbeider

01.09.2022

Caroline Thue Andersen

Ekornstua

Vernepleier

01.08.2022

Birthe Tranum

Barnevernstjenesten

Kontaktperson

01.08.2022

Laila Fossum

Modumheimen

Assistent

01.08.2022

Millette Mae Linga Øvervoll

Bemanningssentralen helse

Helsefagarbeider

28.08.2022