Januar 2020

 

Navn

Stilling

Arbeidssted

Oppstartdato

Lene Harstad  (fast fra før)

Saksbehandler

Modumheimen

06.01.2020

Nigel Victor Mall

Programrådgiver

Flyktningtjenesten

03.02.2020

Karoline Hafnor

Barnevernkonsulent

Midt-Buskerud BVT

24.02.2020

Stine-Mari Thorsby Andersen

Assistent

Modumheimen

01.01.2020

Elisabeth Skar Solstad

Assistent

Modumheimen

01.02.2020

Kim-Roger Næss

Vernepleier

Badeveien

01.02.2020

Indira Lillestrøm (spl natt Fr.berg fra før)

Sykepleier

Modumheimen

01.02.2020

Celine Lobben Kongslien     

Helsefagarbeider

Modumheimen

01.11.2019

Anita Nilsen Lilleås (fagarb Vikersund skole fra før)

Helsefagarbeider natt

Ekornstua

01.05.2020

Ann Beathe Holm Kvaase

Skolesekretær

Buskerud skole

27.01.2020

Siw Merethe Steenfeldt-Gabrielli

Sykepleier

Hjemmetjenesten sør

02.03.2020

Marit Olsen

Spesialsykepleier

Modumheimen

13.03.2020