Juni 2023

Avdeling

Navn

Stilling

Start

PPT

Shena Latif

PP-rådgiver

07.08.2023

Søndre Modum ungdomsskole

Hanna Lukris Gjermundbo

Lærer

01.08.2023

Enger skole

Benjamin Kvam

Lærer

01.08.2023

Sentralkjøkkenet

Bente Solberg Vinnord

Kokk

01.06.2023

Søndre Modum ungdomsskole

Lise Berglia

Lærer

01.08.2023

Mestringsenheten

Atle Rognes

Erfaringskonsulent

01.06.2023

Stalsberg skole

Heidi Mandal

Avdelingsleder/mellomleder

01.08.2023

Hjemmetjenesten

Alice Adhiambo Wasonga

Hjemmehjelp

01.06.2023

Hjemmetjenesten

Silje K. Bråthen Grøterud

Helsefagarbeider

31.07.2023

Ekornstua

Andrea Østenengen Tandberg

Helsefagarbeider

01.08.2023

Ekornstua

Tuva Løver Thon

Vernepleier (ferdig utd. juni 2023)

01.08.2023

Modumheimen

Anne Gry Halvorsen Ranheim

Spesialsykepleier

31.07.2023

Bemanningssentralen undervisning

Loreto Andrea Gonzalez Meza

Assistent

01.08.2023

Bemanningssentralen undervisning

Anita Maria Skarwecka

Assistent

01.08.2023

Bemanningssentralen undervisning

Arlinda Veliqi

Assistent

01.08.2023

Bemanningssentralen undervisning

Hannah Edgren Øvereng

Barne- og ungdomsarbeider (ferdig utd. juni 2023)

01.08.2023

Modumheimen

Konrad Zgierski

Vernepleierstudent

01.08.2023

Hjemmetjenesten

Stine Brynslund

Helsefagarbeider

01.07.2023

Skolegata bofellesskap

Mette Mari Borge

Helsefagarbeider

01.08.2023

Badeveien bofellesskap

Ruben Myhre

Vernepleier

03.07.2023

Mai 2023

Avdeling

Navn

Stilling

Start

Areal, landbruk og miljøavdelingen

Sven Klokk

Jurist byggesak

01.06.2023

Tildelingskontoret

Susanne Vad Norli

Helsefagarbeider innsatsteam

19.06.2023

Tildelingskontoret

Andrea Gascon Borgen

Ergoterapeut innsatsteam

12.06.2023

Barnas hus barnehage

Lene Bottolfs

Pedagogisk leder

01.08.2023

Vikersund skole

Maiken Ravnås

Lærer

01.08.2023

Skredsvikmoen barnehage

Jan Henrik Jahren

Barnehagelærer

01.08.2023

Vikersund skole og Modum Bad skolen

Line Jacobsen

Lærer

01.08.2023

Bemanningssentral undervisning

Johanne Hagen

Barnehagelærer

01.08.2023

Sysle skole

Steffen Tangen Fossum

Lærer

01.08.2023

Skredsvikmoen barnehage

Marte Glømme

Pedagogisk leder

01.08.2023

Nordre Modum ungdomsskole

Lene Spildrejordet

Lærer

01.08.2023

Vikersund bo- og dagsenter

Martine Braathen

Assistent

12.06.2023

Vikersund bo- og dagsenter

Chonnanee Sæther

Assistent

19.05.2023

Vikersund bo- og dagsenter

Hedda Haare

Assistent

01.06.2023

Tilrettelagte tjenester/Badeveien bofellesskap

Mari Thingelstad

Konsulent

12.06.2023

 

April 2023

Arbeidssted

Navn

Stilling

Tiltredelse

Modumheimen A-3 og A-4

Evangeline Ped

Helsefagarbeider

21.05.2023

Modumheimen A-3 og A-4

Ann-Helen Olsen

Helsefagarbeider

14.05.2023

Frivillighetssentralen

Mette Jahr

Frivilligkoordinator

01.06.2023

 

Modum Arbeidssenter

Juni Helland Lia

 Vernepleier

01.06.2023

Modumheimen A0

Sunniva Sortland Halås

 Sykepleier

27.03.2023

Renholdsavd.

Thitima Rattasumpun

 Renholder

01.04.2023

Geithus bofelleskap

Ole Anders Dahlman

 Helsefagarbeider

01.06.2023

Mars 2023

Ansatt

Arbeidssted

Stilling

Oppstart

Even Grønhovd

PPT

PP-rådgiver

06.03.2023

Steen Jacobsen

Areal og Landbruk

Fagansvarlig ALM

24.04.2023

Cathrine Aamodt Bråthen

Mælumenga Barnehage

Pedagogisk leder

01.08.2023

Emma Kristine Håvet Denné Olafsen

Skredsvikmoen Barnehage

Pedagogisk leder

01.08.2023

Kaia Bergsrud

Nordbråten Barnehage

Barnehagelærer

01.04.2023

Malene Johansen Finnerud

Bårudåsen Barnehage

Pedagogisk leder

06.02.2023

Maren Søbakken Hølen

Mælumenga Barnehage

Pedagogisk leder

06.02.2023

 

Monika Vasiliauskiene

Modumheimen

Sykepleier

06.03.2023

Sara Elin Tyse

Vikersund bo- og dagsenter

Helsefagarbeider

21.02.2023

Monica Schütz

Hjemmetjenesten

Helsefagarbeider

01.04.2023

Stine Reitan

Areal og landbruk/ALM

Landbruksrådgiver

03.04.2023

Torill Iversen Gulbrandsen

Furulund /ambulerende tjenester

Miljøarbeider Fact Ung

27.03.2023

Yvonne Solheim Brandtenborg

Helse- og sosial stab

Fagrådgiver

06.03.2023

Renata Muciniene

Vikersund bo- og dagsenter

Assistent

22.02.2023

Tone Eide

Barnevernstjenesten

Veileder

01.03.2023

Cecilie Stustad Nilsen

Barnevernstjenesten

Kontaktperson

01.03.2023

Lone Fagervold-Mathisen

Tildelingskontoret

Saksbehandler

01.01.2023

Januar 2023

Navn

Arbeidssted

Stilling

Ansatt

Trond Aasand Sognelien

Enger skole

Barne- og ungdomsarbeider

01.03.2023

Julie Tandberg

Enger skole

Miljøveileder 

01.01.2023

Marlene Holm

Enger skole

Barne- og ungdomsarbeider

02.01.2023

Michelle Jørgensen

Furumo svømmehall

Badebetjent

09.01.2023

Ruth Iren Rognerud Thrana

Bemanningssentral undervisning

Barne- og ungdomsarbeider

01.02.2023

Kristian Smesland Kvisle

Furumo svømmehall

Badebetjent

16.01.2023

Hege Krona Bjertnæs

Bemanningssentral helse

Konsulent

15.03.2023

Fredrik Skalstad Syvertsen

Enger skole

Assistent

01.01.2023

 

 

 

 

Helen Marie Dahl-Grøterud

Mestringsenheten

Helsefagarbeider

01.02.2023

Hedda Skretteberg

Modumheimen

Sykepleier

06.02.2023

Jenny Hellerud

Modumheimen

Sykepleier

02.01.2023

Øystein Haugen

Varabrannsjef

Varabrannsjef/leder

02.01.2023

Lone Fagervold Mathisen

Saksbehandlerenheten

Saksbehandler

01.01.2023

Antuneth Dela Cruz Laa

Hjemmetjenesten

Hjemmehjelp

01.01.2023

Ane Kirkeng Jørgensen

Barnevernstjenesten

Kontaktperson

01.01.2023

Lennie Mission Hurum

Hjemmetjenesten

Hjemmehjelp

01.01.2023

Pål Inge Ryen

Stalsberg skole

Assistent

01.01.2023

Jeerapit Kiatcharupak

Badeveien bofellesskap

Miljøterapeut

01.01.2023

Nina-Beathe Ødeverp

Tun tilrettelagte tjenester

Assistent

01.12.2022

Charina Synnøve Lund Olsen

Modumheimen

Helsefagarbeider

19.12.2022

Anne Tine Nilsen

Modumheimen

Avdelingsleder

12.12.2022

Hilde Torgersen Sørdal

Tun tilrettelagte tjenester

Assistent

01.01.2023

Rebecka Isaksen

Vikersund bo- og dagsenter

Assistent

01.12.2022

Karianne Kleven

Voksenopplæringen

Lærer

09.12.2022

Line Skinstad Solbakken

Vikersund bo- og dagsenter

Assistent

01.12.2022

Andrea Berntsen

Vikersund bo- og dagsenter

Assistent

01.12.2022

Trine Skullestad

Badeveien bofellesskap

Miljøterapeut

01.12.2022

Stian Uthne Hansen

Varabrannsjef

Konsulent

01.12.2022

Nadine Nafrere

Flyktningekonsulent

Programrådgiver

01.12.2022

Vigdis Sund Tveiten

Institusjonstjenesten

Virksomhetsleder

01.12.2022

Mari Baklid Kalager

Saksbehandlerenhet

Saksbehandler

01.11.2022

Anneli Larsen

Areal og landbruk

Oppmålingsingeniør/landmåler

14.11.2022

Solveig Granås-Brattland

Vikersund skole

Miljøveileder

01.02.2023

Mateusz Mysior

Skredsvikmoen barnehage

Spesialpedagog

01.12.2022

Paulette Mwanga

Badeveien bofellesskap

Assistent

01.11.2022

Krzysztof Kazimierz Mitka

Sosialleder NAV

Flyktningkonsulent

14.11.2022

Ingrid Helene Grill Fasting-Olsen

Ekornstua

Helsefagarbeider

01.11.2022

Elisabeth Kornmo Arntzen

Forebyggende tjenester

Helsesykepleier

10.10.2022

Ellen Strand Caspersen

Modumheimen

Sykepleiestudent

01.10.2022

Silje Kristin Ødevarp Dragseth

Badeveien bofellesskap

Helsefagarbeider

01.10.2022

Tatiana Leshchinina

Flyktningekonsulent

Miljøterapeut

01.10.2022

Elisabeth Hvaal Flathen

Badeveien bofellesskap

Sykepleier

01.10.2022

Hilde Wolden Granvang

Barnevernstjenesten

Barnevernkonsulent

01.11.2022

Alexandra Brenden

Modumheimen

Assistent

01.10.2022

Martine Moe Martinsen

Modumheimen

Assistent

01.10.2022

Håvar Dahlen Hanssen

Modumheimen

Sykepleiestudent

01.10.2022

Bertine Grøterud

Skolegata bofellesskap

Assistent

01.10.2022

Jeanette Bråten Åby

Voksenopplæringen

Lærer

01.10.2022

Martha Sjøstrand Hansson

Kommunal vann teknisk

Fagkonsulent

01.09.2022

Elise Midtun Finnerud

Ekornstua

Assistent

12.09.2022

Julie Kristoffersen

Badeveien bofellesskap

Vernepleierstudent

01.09.2022

Linda Helena Tidslevold

PPT

PP-rådgiver

05.09.2022

Tuva Løver Thon

Badeveien bofellesskap

Vernepleierstudent

01.09.2022

Annabel Bjørnø

Badeveien bofellesskap

Assistent

01.09.2022

Mari Aulie Gustavsen

Badeveien bofellesskap

Assistent

01.09.2022

Maren Sandum

Barnevernstjenesten

Barnevernkonsulent

01.09.2022

Tina-Helene Kolbræk

Badeveien bofellesskap

Helsefagarbeider

01.09.2022

Nils Ole Madsen

Furulund/ambulerende tjenester

Vernepleier

22.08.2022

Hilde Reistad Hunstad

Forebyggende tjenester

Terapeut

01.09.2022

Hans Martin Ødegård

Modum arbeidssenter

Helsefagarbeider

01.09.2022

Caroline Thue Andersen

Ekornstua

Vernepleier

01.08.2022

Birthe Tranum

Barnevernstjenesten

Kontaktperson

01.08.2022

Laila Fossum

Modumheimen

Assistent

01.08.2022

Millette Mae Linga Øvervoll

Bemanningssentralen helse

Helsefagarbeider

28.08.2022