Navn

Arbeidssted

Stilling

Ansatt

Trond Aasand Sognelien

Enger skole

Barne- og ungdomsarbeider

01.03.2023

Julie Tandberg

Enger skole

Miljøveileder 

01.01.2023

Marlene Holm

Enger skole

Barne- og ungdomsarbeider

02.01.2023

Michelle Jørgensen

Furumo svømmehall

Badebetjent

09.01.2023

Ruth Iren Rognerud Thrana

Bemanningssentral undervisning

Barne- og ungdomsarbeider

01.02.2023

Kristian Smesland Kvisle

Furumo svømmehall

Badebetjent

16.01.2023

Hege Krona Bjertnæs

Bemanningssentral helse

Konsulent

15.03.2023

Fredrik Skalstad Syvertsen

Enger skole

Assistent

01.01.2023

 

 

 

 

Helen Marie Dahl-Grøterud

Mestringsenheten

Helsefagarbeider

01.02.2023

Hedda Skretteberg

Modumheimen

Sykepleier

06.02.2023

Jenny Hellerud

Modumheimen

Sykepleier

02.01.2023

Øystein Haugen

Varabrannsjef

Varabrannsjef/leder

02.01.2023

Lone Fagervold Mathisen

Saksbehandlerenheten

Saksbehandler

01.01.2023

Antuneth Dela Cruz Laa

Hjemmetjenesten

Hjemmehjelp

01.01.2023

Ane Kirkeng Jørgensen

Barnevernstjenesten

Kontaktperson

01.01.2023

Lennie Mission Hurum

Hjemmetjenesten

Hjemmehjelp

01.01.2023

Pål Inge Ryen

Stalsberg skole

Assistent

01.01.2023

Jeerapit Kiatcharupak

Badeveien bofellesskap

Miljøterapeut

01.01.2023

Nina-Beathe Ødeverp

Tun tilrettelagte tjenester

Assistent

01.12.2022

Charina Synnøve Lund Olsen

Modumheimen

Helsefagarbeider

19.12.2022

Anne Tine Nilsen

Modumheimen

Avdelingsleder

12.12.2022

Hilde Torgersen Sørdal

Tun tilrettelagte tjenester

Assistent

01.01.2023

Rebecka Isaksen

Vikersund bo- og dagsenter

Assistent

01.12.2022

Karianne Kleven

Voksenopplæringen

Lærer

09.12.2022

Line Skinstad Solbakken

Vikersund bo- og dagsenter

Assistent

01.12.2022

Andrea Berntsen

Vikersund bo- og dagsenter

Assistent

01.12.2022

Trine Skullestad

Badeveien bofellesskap

Miljøterapeut

01.12.2022

Stian Uthne Hansen

Varabrannsjef

Konsulent

01.12.2022

Nadine Nafrere

Flyktningekonsulent

Programrådgiver

01.12.2022

Vigdis Sund Tveiten

Institusjonstjenesten

Virksomhetsleder

01.12.2022

Mari Baklid Kalager

Saksbehandlerenhet

Saksbehandler

01.11.2022

Anneli Larsen

Areal og landbruk

Oppmålingsingeniør/landmåler

14.11.2022

Solveig Granås-Brattland

Vikersund skole

Miljøveileder

01.02.2023

Mateusz Mysior

Skredsvikmoen barnehage

Spesialpedagog

01.12.2022

Paulette Mwanga

Badeveien bofellesskap

Assistent

01.11.2022

Krzysztof Kazimierz Mitka

Sosialleder NAV

Flyktningkonsulent

14.11.2022

Ingrid Helene Grill Fasting-Olsen

Ekornstua

Helsefagarbeider

01.11.2022

Elisabeth Kornmo Arntzen

Forebyggende tjenester

Helsesykepleier

10.10.2022

Ellen Strand Caspersen

Modumheimen

Sykepleiestudent

01.10.2022

Silje Kristin Ødevarp Dragseth

Badeveien bofellesskap

Helsefagarbeider

01.10.2022

Tatiana Leshchinina

Flyktningekonsulent

Miljøterapeut

01.10.2022

Elisabeth Hvaal Flathen

Badeveien bofellesskap

Sykepleier

01.10.2022

Hilde Wolden Granvang

Barnevernstjenesten

Barnevernkonsulent

01.11.2022

Alexandra Brenden

Modumheimen

Assistent

01.10.2022

Martine Moe Martinsen

Modumheimen

Assistent

01.10.2022

Håvar Dahlen Hanssen

Modumheimen

Sykepleiestudent

01.10.2022

Bertine Grøterud

Skolegata bofellesskap

Assistent

01.10.2022

Jeanette Bråten Åby

Voksenopplæringen

Lærer

01.10.2022

Martha Sjøstrand Hansson

Kommunal vann teknisk

Fagkonsulent

01.09.2022

Elise Midtun Finnerud

Ekornstua

Assistent

12.09.2022

Julie Kristoffersen

Badeveien bofellesskap

Vernepleierstudent

01.09.2022

Linda Helena Tidslevold

PPT

PP-rådgiver

05.09.2022

Tuva Løver Thon

Badeveien bofellesskap

Vernepleierstudent

01.09.2022

Annabel Bjørnø

Badeveien bofellesskap

Assistent

01.09.2022

Mari Aulie Gustavsen

Badeveien bofellesskap

Assistent

01.09.2022

Maren Sandum

Barnevernstjenesten

Barnevernkonsulent

01.09.2022

Tina-Helene Kolbræk

Badeveien bofellesskap

Helsefagarbeider

01.09.2022

Nils Ole Madsen

Furulund/ambulerende tjenester

Vernepleier

22.08.2022

Hilde Reistad Hunstad

Forebyggende tjenester

Terapeut

01.09.2022

Hans Martin Ødegård

Modum arbeidssenter

Helsefagarbeider

01.09.2022

Caroline Thue Andersen

Ekornstua

Vernepleier

01.08.2022

Birthe Tranum

Barnevernstjenesten

Kontaktperson

01.08.2022

Laila Fossum

Modumheimen

Assistent

01.08.2022

Millette Mae Linga Øvervoll

Bemanningssentralen helse

Helsefagarbeider

28.08.2022