Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ansatte

Tone Christine Cook

Leder

Tone.Christine.Cook@modum.kommune.no

Telefon: 970 56 624
Mobil: 97056624

Kultur og fritidAnsattliste
Navn Tittel Avdeling Telefon E-post
Aud Norunn Røsok Strand Kommunedirektør 915 11 049 aud.norunn.strand@modum.kommune.no

Familie og oppvekst

Aina Susan Plassen Assisterende leder Skredsvikmoen barnehage aina.susan.plassen@modum.kommune.no
Anette Svendsen Ek Styrer Kroka barnehage 32 77 83 89 anette.ek.svendsen@modum.kommune.no
Anne Marit Ingvoldstad Rektor Sysle skole 32 77 89 62 anne.marit.ingvoldstad@modum.kommune.no
Eli Hellerud Styrer Mælumenga barnehage 32 77 83 15 eli.hellerud@modum.kommune.no
Grethe Sjaamo Virksomhetsleder Forebyggende tjenester
Gry Jacobsen Avdelingsleder Midt-Buskerud barnevernstjeneste gry.jacobsen@modum.kommune.no
Hilde Øverby Leder Forebyggende enhet 908 94 013 hilde.overby@modum.kommune.no
Kaja Solbakken Bjerke Leder Barnevernstjenesten 92 03 75 34 kaja.solbakken.bjerke@modum.kommune.no
Kjetil Gulsrud Lundemoen Utviklingsleder Familie og oppvekst 990 31 512 Kjetil.Gulsrud.Lundemoen@modum.kommune.no
Kristin Kihle Andersen Rektor Voksenopplæringen 32 78 67 30 kristin.kihle.andersen@modum.kommune.no
Lene Tekfeldt Hansen Leder Familiens hus 478 76 716 lene.sofie.tekfeldt.hansen@modum.kommune.no
Lise Syvertsen Leder Bårudåsen barnehage lise.syvertsen@modum.kommune.no
Mariann Moe Martinsen Styrer Skredsvikmoen barnehage 32 78 47 64 mariann.moe.martinsen@modum.kommune.no
Marit Megård Rektor Vikersund skole 32783474 Marit.Megard@modum.kommune.no
Nina Dokken Nesheim Leder PPT 454 54 228 nina.dokken@modum.kommune.no
Nina Tandberg Muller Rektor Enger skole Nina.Tandberg.Muller@modum.kommune.no
Per Kvaale Caspersen Kommunalsjef Familie og oppvekst 950 71 542 per.kvaale.caspersen@modum.kommune.no
Pål Skretteberg Rektor Familie og oppvekst 32 77 83 00 pal.skretteberg@modum.kommune.no
Ragnhild Engh Styrer Familie og oppvekst ragnhild.engh@modum.kommune.no
Ståle Bråthen Rektor Familie og oppvekst 32 78 14 30 stale.brathen@modum.kommune.no
Trine Anita Skretteberg Styrer Familie og oppvekst trine.anita.skretteberg@modum.kommune.no
Tutte Mitchell Olsen Rektor Modum Bad skole 406 09 855 tutte.mitchell.olsen@modum.kommune.no
Vibeke Hillestrøm Barnehageleder Familie og oppvekst 408 46 511 Vibeke.Hillestrom@modum.kommune.no

Helse og velferd

Aase Kristin Andreassen Kommunalsjef Helse og velferd 476 04 053 aase.kristin.andreassen@modum.kommune.no
Anita Sognelien Tjenesteleder Bemanningssentralen anita.sognelien@modum.kommune.no
Cathrine Volden Leder Helse og velferd cathrine.volden@nav.no
Eva Kristine Hansen Leder for fellestjenester Helse og velferd 977 01 073 eva-kristine.hansen@modum.kommune.no
Fredrik Gundersen Tjenesteleder Rehabilitering/korttid/dagsenter fredrik.gundersen@modum.kommune.no
Gro Jensvoll Tjenesteleder Sentralkjøkkenet 959 38 896 Gro.Jensvoll@modum.kommune.no
Henriette Tellefsen Tjenesteleder Vikersund bo- og dagsenter 32 77 83 22 Henriette.Tellefsen@modum.kommune.no
Ida Marie Laache Tjenesteleder Skolegata bofellesskap ida.marie.laache@modum.kommune.no
Irene Grønland Andresen Tjenesteleder Vikersund bo- og dagsenter 32 77 83 20 irene.andresen@modum.kommune.no
Jorunn Killingstad Plan og utviklingsleder Administrasjon helse og velferd 32 78 08 44 Jorunn.Killingstad@modum.kommune.no
Kine Leversby Tjenesteleder Tildelingskontoret 951 42 952 Kine.Leversby@modum.kommune.no
Kristin Knutsen Tjenesteleder Hjemmetjenesten kristin.knutsen@modum.kommune.no
Leif Kristian Kongstein Fagrådgiver Tilrettelagte tjenester 482 70 650 l
Lena Liljedal Torgersen Tjenesteleder Hjemmetjenesten 909 14 728 Lena.Liljedal.Torgersen@modum.kommune.no
Liv Hilde Ruud Leder for tjenester til personer med funksjonsnedsettelser Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser 994 09 894 LivHilde.Ruud@modum.kommune.no
Liv Mari Nævdal Tjenesteleder Modumheimen 934 62 676 Liv.Mari.Naevdal@modum.kommune.no
Marianne Haubakk Ingesen Konstituert tjenesteleder Furulund/ Ambulerende tjeneste marianne.haubakk.ingesen@modum.kommune.no
Ole Magnus Hansen Leder Fysioterapeut barn og unge 917 05 887 ole.magnus.hansen@modum.kommune.no
Siv Merethe Gjedrem Tjenesteleder Modum Arbeidssenter siv.merethe.gjedrem@modum.kommune.no
Siw Inger Askilsrud Tjenesteleder Ekornstua og Badeveien 487 70 650 siw.inger.askilsrud@modum.kommune.no
Tine Hilsen Eggen Tjenesteleder Rask psykisk helsehjelp tine.hilsen.eggen@modum.kommune.no
Tommy Grønlund Tjenesteleder Helse og velferd 408 08 998 Tommy.Gronlund@modum.kommune.no
Vibeke Helen Valum Leder for hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester 472 75 472 vibeke.valum@modum.kommune.no
Vigdis Sund Tveiten Leder for institusjon og heldøgnsomsorg Modumheimen vigdis.sund.tveiten@modum.kommune.no

Kultur og fritid

Bente Lyngholm Røste Leder Kultur og fritid 32 78 94 27 bente.roste@modum.kommune.no
Hege Bendiksby Leder Furumo svømmehall 32 78 08 11 hege.bendiksby@modum.kommune.no
Olga Alexandra Holter Rektor Kulturskolen 920 92 347 olga.alexandra.holter@modum.kommune.no
Per Aimar Carlsen Kommunalsjef Kultur og fritid 913 15 795 per.aimar.carlsen@modum.kommune.no
Tone Christine Cook Leder Kultur og fritid 970 56 624 Tone.Christine.Cook@modum.kommune.no
Øyvind Christensen Leder Kulturhus og kino 32 78 94 25 oyvind.christensen@modum.kommune.no

Skole

Hege Buxrud Rektor Stalsberg skole hege.buxrud@modum.kommune.no

Støtte og utvikling

Ambjørg Flaata Kommunalsjef eivind.kopland@modum.kommune.no
Erla Sverdrup Leder HR-avdelingen 906 95 106 erla.sverdrup@modum.kommune.no
Grete Valstad Leder IT-avdelingen 91 57 85 19 grete.valstad@modum.kommune.no
Gro Øverby Leder økonomiavdelingen 992 33 798 Gro.Overby@modum.kommune.no
Helle Skuterud Leder Servicetorg og dokumentsenter 994 89 408 helle.skuterud@modum.kommune.no

Teknisk og miljø

Dag Funderud Kommunalsjef dag.funderud@modum.kommune.no
Hanne Jorun Aamodt Leder Renholdsavdelingen 950 69 229 Hannejorun.Aamodt@modum.kommune.no
Kathrine Vorren (permisjon) Fagansvarlig Parkvesen kathrine.vorren@modum.kommune.no
Knut Grimnes Leder Formålsbygg 902 05 429 knut.grimnes@modum.kommune.no
Knut Olav Thorset Leder Vedlikeholdsavdeling 409 21 062 KnutOlav.Thorset@modum.kommune.no
Per Einar Elvigen Leder Brann- og feiervesen 909 61 805 per.elvigen@modum.kommune.no
Reidar Jakobsen Leder Byggesak Teknisk og miljø reidar.jakobsen@modum.kommune.no
Simon Saastadhagen Fagleder Park og anlegg simon.saastadhagen@modum.kommune.no
Tomm Kristiansen Leder Kommunalteknisk 915 64 270 Tomm.Kristiansen@modum.kommune.no