Modum kommunes koranatelefon : 969 45 829 Telefontid  mandag – fredag 09.00 - 11.30

Vaksinasjonstelefon Modum, 404 01 209 Telefontid  mandag – fredag 09.00-11.30 


Modum kommune; Servicetorget 32 78 93 00. Hverdager 08.30-15.30 

NAV Vakttelefon krisesaker økonomisk sosialhjelp eller akuttbolig, tlf 412 92 339 (09.00 - 15 på hverdager). 

Folkehelseinstituttets informasjonstelefon for publikum: 815 55 015. Telefonen er åpen hverdager kl. 08-15.30.

Barnevernvakt  40 92 12 33.00
Hverdager 15.30 til 08.00
Helger og helligdager: døgnåpent Barnevernvakt er en akuttberedskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barnevernstjenestens ordinære kontortid, og som ikke kan vente til neste virkedag.  ,

VO-linjen: 116 006
En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner. www.volinjen.no

Mental Helses hjelpetelefon: 116 123
Hjelpetelefonen er et døgnåpent telefontilbud. Hjelpetelefonen har også skrivetjenesten sidetmedord.no og chat som er åpen fra kl. 08.00 - 23.00.

Kirkens SOS: 22 40 00 40
En døgnåpen krisetjeneste også på helligdager. Kirkens SOS tilbyr en anonym og uforpliktende samtale på krisetelefonen eller kontakt via chat på nettsidene:
Alarmtelefonen: 116 111
Telefonen er for barn som blir utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep. Også voksne som er bekymret for barn og unge, kan ta kontakt med sentralen. I forbindelse med koronasituasjonen er telefonen døgnåpen.
Sms: 417 16 111
E-post: alarm@116111.no
Gratis nødtelefon for barn og unge som har det vanskelig hjemme. 
 
Barn og unge som trenger noen å snakke med kan ringe til Røde Kors-telefonen for barn og ungdom: 800 33 321.
Det er også mulig å sende melding eller chatte via nettsidene: www.korspahalsen.no , Mental Helses www.sidetmedord.no eller Blå Kors sin tjeneste www.snakkompsyken.no
 
Foreldresupport: 116 123 (tast 2)
Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Det er veiledere fra Mental Helses hjelpetelefon som svarer på henvendelsene.
www.foreldresupport.no
 

Oppfølging av pårørende under og etter covid-19 krisen.

Vi vet også at mange pårørende er i en krevende situasjon nå, både med tanke på omsorgsoppgaver og bekymring for sine nærmeste. Flere tjenester har eller har hatt manglende eller redusert kapasitet. Pårørende blir da mer alene om både praktiske oppgaver og ansvaret for sine nærmeste. Barn og unge som er pårørende er spesielt utsatt. De kan ha behov for noen å snakke med og søke råd hosPIO-senterets nasjonale tilbud:

  • Rådgivningstelefon for pårørende – 22 49 19 22 -  mandag – fredag 10-15, tirsdag 11-19
  • Pårørendestøtte via mail - radgivningstelefonen@piosenteret.no
  • Familie- eller individuell rådgivning ved oppmøte eller digitalt, ring 21 52 53 53 eller post@piosenteret.no for mer informasjon.
 
Arbeidslivstelefonen: 225 66 700
For deg som vil ha noen å snakke med om arbeidslivets små og store utfordringer. Drives av Mental Helse.
www.arbeidslivstelefonen.no

Kirken i Modum 
Kjenner du behov for en å snakke med,  ta kontakt med Kirsti (diakon) tlf. 951 47 345 eller Marie (vikar for diakon) på tlf. 917 42 208.