Vi søker deg som har samfunnsengasjement og er opptatt av demokratiet til å være meddommer og/eller sakkyndig. Vi har behov for 40 kvinner og 40 menn.
Man skal som prinsipp dømmes av sine likemenn om man har blitt tatt for å bryte loven, derfor har meddommerne en viktig rolle i rettssystemet vårt. Som garanti for rettssikkerheten kan innbyggere uttrykke sin mening om hva som er rett og galt, ved å dømme i straffesaker.
Kunne du tenke deg å være meddommer eller stille som sakkyndig?
Arbeidsoppgaver
 • Som meddommer deltar du, på lik linje med fagdommer, i behandling av straffesaker. Sammen med fagdommer vurderer du om tiltalte er skyldig, og hvilken straff som skal gis.
 • Som skjønnsmedlem og fagkyndig meddommer bidrar du med rettslig skjønn innenfor ditt spesialområde.
Kvalifikasjoner
 • Du er over 21 år og under 70 år før 31. desember 2020
 • Du er valgbar til kommunestyret i Modum
 • Du er norsk statsborger eller nordisk statsborger eller registrert som bosatt i Norge de tre siste årene
 • Du snakker og forstår norsk
 • I tillegg stilles det krav til lovlydighet
  Modum kommune plikter å undersøke om du fyller vandelskravene.
Dersom du ønsker å stille som skjønnsmedlem må du i tillegg ha særskilt kompetanse innen fagfelt som:
 • verdifastsettelse
 • bruk og drift av fast eiendom
 • plan- og reguleringsprosesser
 • bygg- og anleggsvirksomhet
 • økonomi
 • revisjon og regnskap
Personlige egenskaper
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.
Krav til valgbarhet og informasjon om å være meddommer finner du her: https://www.modum.kommune.no/meddommere
Mer informasjon om vervet som meddommer finner du på nettsiden: www.domstol.no
Søknad
Dersom du er interessert, fyll ut vedlagte skjema å send i post eller mail til politisk@modum.kommune.no.
Har du spørsmål ta kontakt med politisk sekretariat v/Gro Asbjørnhus ved å bruke mail-adressen over eller ring 32789311.
Meddommere velges senest av kommunestyret 22. juni. 
Skjønnsmedlemmer velges av fylkestinget.