En veteranplan er under utarbeidelse.
Kommunens kontaktperson for veteraner er Helle Skuterud
helle.skuterud@modum.kommune.no
Telefon: 32 78 93 00