Dagmamma - regelverk og forskrifter

En dagmamma passer barn regelmessig på dagtid, gjerne hele dager mens foreldrene er på jobb. Barnet eller barna passes enten hjemme hos dagmammaen eller hjemme hos seg selv. Vanligvis er det snakk om barn under skolealder. En dagmamma er ingen pedagogisk virksomhet, i motsetning til en barnehage. 

En dagmamma passer barn regelmessig på dagtid, gjerne hele dager mens foreldrene er på jobb. Barnet eller barna passes enten hjemme hos dagmammaen eller hjemme hos seg selv. Vanligvis er det snakk om barn under skolealder. En dagmamma er ingen pedagogisk virksomhet, i motsetning til en barnehage. 

I Norge er det ingen formelle kvalifikasjoner eller opplæring som kreves for å bli dagmamma. 

Godkjenning

Hvis du ønsker å være dagmamma for tre barn eller flere (inkludert egne barn) og tilbyr ukentlig oppholdstid på ti timer eller mer regelmessig, må du ha godkjenning av kommunen.
Virksomheten skal ta hensyn til barns helse og trivsel. Det stilles blant annet krav til:

  • lokalenes utforming og innretning
  • muligheter for aktivitet og hvile
  • rengjøring og vedlikehold
  • inneklima

Hver enkelt kommune har ansvar for denne godkjenningen i forhold til dagmammaer. 

Enten er foreldrene arbeidsgivere, eller dagmammaen er selvstendig næringsdrivende. Det er mange forenklede regler for dagmammajobb i forhold til andre arbeidsforhold. Bant annet skal det ikke betales arbeidsgiveravgift og dagmammaen trenger ikke nødvendigvis registrere seg som selvstendig næringsdrivende i Brønnøysundregistrene. 

Politiattest

Politiattest gis kun til formål med hjemmel i lov, og per i dag foreligger det ikke krav om politiattest for dagmammaer eller barnevakter. Som privatperson kan du imidlertid velge å stille dette kravet for den dagmammaen eller barnevakten du vurderer å ansette. Kanskje kan du finne noen som har attest fordi de tidligere har fått dette i en annen sammenheng, som for eksempel fordi de har jobbet i barnehage. Men du kan altså ikke kreve å få dette av politiet, og dagmammaen vil heller ikke kunne få attest fra politiet i forbindelse med oppdrag for privatpersoner.