Vendepunktet
– et nytt Modum-utviklet kurs for ungdommer uten arbeid og studieplass

13 Modum-ungdommer mellom 18 og 30 år som står utenfor studier og arbeid er nå i ferd med å avslutte det Modum-utviklede kurset Vendepunktet - en kickstart og en ny mulighet for unge som ønsker å realisere sitt potensial i arbeidslivet.

Tanken bak navnet er klart.
-Vi vil gjøre alt vi kan for å legge til rette for at dette kan bli et vendepunkt for deltakerne. Likevel er det viktig at deltakerne tar ansvar for egen prosess, slik at det kan bli vendepunktet i deres liv, sier Jone Solberg Vik, leder ved Rask psykisk helsehjelp.

Gruppen er de første som i denne formen har fått denne ekstra muligheten, både i Modum, og sannsynligvis også i landssammenheng.
- Kjempespennende, ikke minst fordi det er et samarbeidsprosjekt mellom ulike tjenester i Modum; Frisklivssentralen, Mestringsenheten, Rask psykisk helsehjelp, kommunepsykologen og NAV, sier Vik

Samarbeidet om å lage kurset startet allerede for ett år siden, og har fra første stund båret preg av en sterk driv og enighet om felles mål.Prosjektet har fått støtte fra Helsedirektoratet, og målet er å kjøre flere påfølgende kurs.
Og ungdommene har virkelig fulgt opp - og grepet sjansen. Fremmøtet har vært meget bra, både i teori og praksisdel. Vendepunktet går over 6 uker, hvor hver uke har bestått av tre dager teori fra Ung Invest sine lokaler på Nedmarken, samt en dag ute i praksis.

- Gjennom undervisning om blant annet livsmestring, arbeidslivet, psykisk helse, fysisk aktivitet, økonomi, kosthold og søvn, skal deltakerne bli mer rustet til å møte utfordringene og mulighetene de vil møte på veien om å realisere sine mål i arbeidslivet. Et viktig mål på veien har vært å øke deltakernes indre motivasjon og drivkraft til å endre deres egne mål, forteller Vik. 

- Vi har inntrykk av at deltakerne har veldig mye å bidra med; både omsorg for hverandre, kurset som helhet og det arbeidslivet de skal inn i. I enden ønskes det at kurset skal bli «ungdomsgodkjent». Det å få følge dem i prosessen, så tett og over så lang tid, har vært en sterk og fin opplevelse for alle involverte, sier Vik.

- Vi retter også en stor takk til  Krøderen Elektro, Modum lensmannskontor og Sparebank1 Modum, som har stilt opp med representanter og vært med på undervisning på enkeltdager, avslutter Vik.

Bildet: 
Dette er Vendepunktets arbeidsgruppe. Bak (fra v.) Tine Hilsen Eggen (Rask psykisk helsehjelp), Trude Arnesen (NAV), Hilde Lysgård Knutsen (NAV), Marianne Vesetrud-Sveen (Mestringsenheten) og Bjørg Rønning (kommunepsykolog). Foran (fra v.)  Jone Solberg Vik (Rask psykisk helsehjelp), Odd Amund Engh-Johansen (Mestringsenheten) og Per Buxrud (Frisklivssentralen).