Oppdatering 22.02.21:

Det ble mandag 01.02.21 kl 07.10 oppdaget en omfattende vannlekkasje i Modumhallen.

Vi beklager så mye, men det er fortsatt ikke mulig å åpne opp for aktivitet i Modumhallen.  Vi venter fortsatt på avklaring på om hallflaten og/eller enkelte av garderobene kan gjenåpne, i påvente av utbedringer. Slik jeg vurderer det nå, er det lite sannsynlig at hallen kan tas i bruk før tidligst etter vinterferien.

Vi beklager så mye og krysser fingrene for at i hvert fall deler av hallen kan åpne innen rimelig tid.