barn-ikke-brud-1000px.jpgTV-aksjonen går av stabelen 24.oktober og går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap i fem land.
Her kan du lese mer om årets TV-aksjon


Vi har i år ikke en ordinær bøsseinnsamling på husdørene i Modum. Denne erstattes av en digital dugnad.

Vi har også opprettet en egen Spleis for Modum kommune
https://www.spleis.no/bosser/Viken/Modum
Du kan gi til denne, eller til andre spleiser i kommuner.. Alt blir uansett registrert i kommunen du gir.

Ønsker du å opprette en egen digital bøsse, kan du gjøre det via denne linken:
https://blimed.no/boessebaerer-digital/Her kan du se hva som skjer i Modum, og hvordan du kan bidra:

FRIVILLIGSENTRALEN
TV-aksjon kafe på Frivilligsentralen søndag 24. oktober 11.00-15.00.
Gratis vafler og mulighet for sosial omgang:
Her er det også  mulighet for å gi kontante penger på fysiske bøsser.

RINGEDUGNAD NÆRINGSLIV
Modum handelsstand foretar en ringedugnad til næringslivet i Modum.  
Her er linken for næringslivets Spleis: https://spleis.no/nærmodum

SKOLER
Enger skole:
Skoleløp fredag 22. oktober. Ordføreren kommer. Felles samling i skolegården fra 08.00. Heising av FN-flagget og appell fra elever i 3.klasse for å markere FN-dagen søndag 24.oktober.
Ett klassetrinn av gangen løper skoleløpet. Elevrådet står for servering.
Det er opprettet egen Spleis for Enger skole
Foreldre og alle andre har mulighet til å gi til aksjonen i forhold til hvor langt elevene løper.
Her finner du Spleis Enger skole: 

Vikersund skole:
Skoleløp torsdag 21. oktober. 7. trinn løper på Furumo
Foreldre og alle andre har mulighet til å gi til aksjonen i forhold til hvor langt elevene løper.
Her finner du Spleis Vikersund  skole

Sysle skole
Skoleløp mandag 25. oktober Det er opprettet egen Spleis for Sysle skole
Foreldre og alle andre har mulighet til å gi til aksjonen i forhold til hvor langt elevene løper.
Her finner du Spleis Sysle skole 

Stalsberg skole
Skoleløp mandag 25. oktober 
Foreldre og alle andre har mulighet til å gi til aksjonen i forhold til hvor langt elevene løper.
Her finner du Spleis Stalsberg skole

Buskerud skole
Skoleløp fredag 22. oktober.
Foreldre og alle andre har mulighet til å gi til aksjonen i forhold til hvor langt elevene løper.
Her finner du Spleis Buskerud skole