På hverdager er fastlegen din første kontaktpunkt
Kvelder, natt og helger: Legevakt Ringerike, tlf 116 117

Eller du kan ringe
Kirkens SOS - døgnåpen krisetelefon, tlf 22 40 00 40
Mental Helse - døgnåpen hjelpetelefon, tlf 116 123
Røde Kors -  800 33 321. Samme telefonnummer går til Kors på halsen, Røde Kors’ nettside for ungdom under 18 år.