To vikarleger er på plass på Vikersund legekontor fra henholdsvis 3. og 10.- oktober. 
Timebestilling hos disse kan gjøres fra og med onsdag 28. september.
Dette gjelder da for de som står på listene til Stine Hele-Arnesen/Eivind Kummen Frøhaug, samt Pål Branæs.
 

 

vd 5hU 16GAAAAAElFTkSuQmCC