Lag/foreninger og privatpersoner kan søke Modum kommune om støtte til gjennomført eller planlagt frivillig arbeid for og med flyktninger i 2024.
Det er avsatt 100 000 kroner til tiltaket. Integreringsutvalget i Modum kommune vil fordele midlene.
Søknaden må gi en kort beskrivelse av aktivitet/tiltak/tilbud, antall deltakere og enkelt
budsjett/regnskap.
 

Spørsmål om ordningen – kontakt kommunalsjef Per Aimar Carlsen – tlf 91315795 eller
e-post peac@modum.kommune.no
Søknad om støtte sendes til: peac@modum.kommune.no
Søknadsfrist: 15 mai