Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veier i henhold til veilisten for Modum kommune. 

Veier som får nedsatt akseltrykk vil bli skiltet.
Restriksjonene gjelder fra kl 07.00 mandag 28. mars og oppheves 16.mai 2022 kl 07.00

Vi oppfordrer brukere med tunge kjøretøy til å vise hensyn.
Dyretransport og nødvendig levering av dyrefor, bergningsbiler som må bistå ved trafikkulykker, brannbiler, busser i rute, renovasjonsbiler, septikbiler, ledningeiers biler som må bistå ved nødvendig feilretting, er unntatt fra restriksjonene.