Alle 5.-7. klasseelever i Modum får gratis inngang i svømmehallen vår på Furumo tirsdager og torsdager.
«Sommersvøm» er et bidrag for at alle barn og unge i kommunen vår skal ha samme muligheter til aktivitet.

– Dette er et tiltak for å legge til rette for at alle skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og skape gode oppvekstvilkår i Modum, forteller Malin Maurset på Frisklivsentralen.
Barna som får dette tilbudet får nå et eget Sommersvøm-kort, som altså kan brukes i den flotte svømmehallen vår på tirsdager og torsdager.