Det er lite snø og i tillegg er det økende temperatur og vind. Dersom det ikke kommer regelmessig nedbør vil vegetasjonen på kort tid tørke opp.

Vi oppfordrer folk til å vise ekstra aktsomhet når de er i skog og mark. Tenn helst ikke opp bål, hvis det tennes bål må man være ekstra på vakt og bålet må ikke forlates før det er helt slokket.

 

Hilsen brannvesenet