Hvordan er det å vokse opp i strenge religiøse miljøer med et annet verdensbilde, streng kontroll, rettighetsbrudd og i enkelte tilfeller også overgrepsproblematikk?
Og hvordan kan voksne oppdage og være en ressurs for slike  barn. Det var et vanskelig, men veldig viktig tema på sakskartet da Hilde Langvann fra Hjelpekilden kurset rundt 20 fagpersoner på rådhuset i går.

Langvann fortalte blant annet hvordan en oppvekst i slike miljøer kan påvirke den psykiske helsen, og hvilke vanlige etterreaksjoner mange kan erfare.
Ivrige tilhørere var representanter for lærere og miljøarbeidere på skoler, helsesykepleiere, flyktningetjenesten, skolehelsetjenesten, fysioterapeuter, familieterapeuter og fra barnevernet.