Modum kommune har sammen med Sauda blitt brukt som casekommuner i en studie Trafikkøkonomisk Institutt (TØI) har gjennomført. Målet er har vært å finne tiltak for å øke sykkelandelen i mindre norske kommuner. Som følge av studien  Modum og Sauda foreslår TØI flere tiltak som kan bedre forholdene for syklister lokalt.

Les hele rapporten her
Modum er spesilet omtalt på sidene 161-181.