Kor, korps og andre musikkorganisasjoner kan søke om refusjon for utgifter. På grunn av feil i kommunens saksbehandlersystem i 2021, kan det søkes om refusjon av utgifter for både 2021 og 2022. Det må da sendes inn to søknader.

Tilskudd ytes som refusjon av utgifter til dirigent, noter og instrumenter til musikkorganisasjoner for barn/ungdom.
Det gis ikke refusjon for utgifter til kjøp av dirigent/instruktør-tjenester fra kulturskolen.
Revidert regnskap skal legges ved søknaden

Forlenget søknadsfrist til 1. september 2022.

Søknadsskjema finner dere her: Kultur - Søknad om refusjon av utgifter til musikkorganisasjoner - Modum kommune