Søke plass i barnehage og SFO: 

Registrer søknad elektronisk på vår foreldreportal innen 1.mars.  

Foreldreportalen finner du her kommunens hjemmeside
Gå inn på barnehager og skole, og velg barnehage eller SFO, eller du kan gå direkte inn på link: Foresattportal for opptak i barnehage og SFO 

Skal du endre eller slette din søknad, registrer endringer i søknaden ved å logge seg inn via ID porten på denne linken:
Foresattportal for opptak i barnehage og SFO (ist-asp.com) 

Endringer må gjøres innen fristen for hovedopptaket 1. mars.  

Retten til barnehageplass krever at barnet har fylt ett år innen utgangen av november, det barnehageåret man ønsker barnehageplass, i tillegg må man søke innen fristen. 
Ved hovedopptak er kriterie at søknad gjelder oppstart i barnehage august – november samme år. 

Har du spørsmål, send e-post til: heidi.lorenz.tandberg@modum.kommune.no , eller kontakt barnehagene ved styrer.