På grunn av store nedbørsmengder og smelting opplever flere husstander tilbakeslag av vann via ledningsnettet for vann/kloakk– som igjen fører til/kan føre til oversvømmelse i kjellere.
Torger Ask, fagleder avløp i Modum kommune, ber særlig folk bosatt i lavereliggende områder å følge godt med – og ta kontakt med vannverksvakt dersom de ser at det kommer vann opp fra sluk i gulvet.
- Sørg også for å løfte gjenstander opp fra kjellergulvet for å minimere skadene, er rådet fra Ask.

Teknisk etat får også mange henvendelser om vanngjennomtrengning gjennom grunnmur.
- Dette skyldes i de fleste tilfelle dårlig drenering, og er dessverre ikke noe vi i kommunen har ansvar for - eller kan gjøre noe med, sier Ask.