Vi arbeider med ny oppvekstplan for Modum kommune, og trenger innspill fra alle moinger. Spesielt ber vi barn og unge, småbarnsforeldre og andre som er interesserte svare på spørsmål som ligger under de ni linkene under.
Tusen takk for at du bidrar til at
 Modum kommune blir en enda bedre kommune å vokse opp i.
Frist for å svare:1. mars

 1. Trygghet i felleskapet: 
  https://sway.office.com/kJzklEXHJHviCR3f?ref=Link 
 2. mælumenga.jpgSosial ulikhet:
   https://sway.office.com/A2FmpSprN0csfRQT?ref=Link
 3.  
 4. Trygghet de første leveårene:
  https://sway.office.com/NY5n4rqwY6HSOfCr?ref=Link
 5. Kjønnsforskjeller:
  https://sway.office.com/wBA47GUfcGCG3LX8?ref=Link
 6. Gjennomføring av videregående opplæring: 
  https://sway.office.com/pB19dAsJ7dbYdxp3?ref=Link
 7. Skolestruktur: 
  https://sway.office.com/AShLkO2N1lTCCcYL?ref=Link
 8. Organisert fritid: 
  https://sway.office.com/17zByzv9yH8ALzw2?ref=Link
 9. Uorganisert fritid:
  https://sway.office.com/dRuTPmdAJ20u5Bae?ref=Link
 10. Løsninger i felleskap: 
  https://sway.office.com/6iTpi4oddkVHgbYY?ref=Link