Arbeidet med brannforebyggende tiltak i rådhuset starter i uke 2, altså i andre arbeidsuke over nyttår. Arbeidene gjøres som strakstiltak for å bedre sikkerheten i rådhuset blant annet for personsikkerhet og sikring av rømningsveier. 

Arbeidene omfatter:

  • Snekker- og malerarbeider i alle etasjer i forbindelse med bi-rømningstrapp
  • Utskifting av dører i etasje 2-8
  • Etablering av vegg m/ ny dør i 1 etasje.
  • Diverse bygningsmessige arbeider
  • Lukking av øvrige avvik/strakstiltak iht. brannprosjektering.

Arbeidene utføres etter tiltaksplan utarbeidet av rådgivende ingeniørfirma Norconsult as og Roar Jørgensen as.
EBA Service as v/ Christoffer Berg skal foreta bygningsarbeidet.