I disse tider med mye sykdom, har kommuneoverlegen laget anbefalinger om når syke barnehagebarn bør holdes hjemme.
Rådene er laget av basert på anbefalinger fra Folkehelseinstitett