Til informasjon:
Det eksisterende minnesmerket på navnet minnelund på Åmot kirkegård har ikke plass til flere navn på gravlagte. Høsten ble det 2022 vedtatt at det skal settes opp et minnesmerke til på området.

Grunnarbeidene startet opp i november, men levering av steinen til det nye minnesmerket har tatt lengre tid enn først antatt.
Montering og ferdigstillelse av minnelunden vil utføres av Parkvesenet i april.  
(Foto hentet fra TV Modum-innslag)