RfD samler inn hageavfall i Modum og Øvre Eiker i perioden 20. april. - 30. april🍂🌿
 
Hageavfallet blir hentet samme dag som mat- og restavfallet ditt i innsamlingsperioden.
 
Slik ønsker de hageavfallet ditt:
- Kvist og greiner buntes godt med solid hyssing eller tau (helst av typen sisaltau, ikke ståltråd eller gavebånd).
-Løv og lignende legges i sekker (ikke stein og jord).
- Maks lengde på bunten er 2 meter.
- Maks tyngde per bunt eller sekk er 20 kg.
- Ikke legg ut bygningstreverk, store trær eller røtter - det må leveres på gjenvinningsstasjonen.
- Hageavfallet skal ikke pakkes i sekker beregnet på innsamling av plastemballasje. Bruk gjerne papirsekker.
 
Det er viktig at du legger hageavfallet helt ut til veien der renovasjonsbilen kjører, senest kvelden før innsamlingsdagen.
 
Alle innbyggere i Modum kan også fritt levere husholdningsavfall, bortsett fra matavfall, på gjenvinningsstasjonen.
Det koster ingenting ekstra, du har allerede betalt over renovasjonsgebyret.