Seks ungdommer har i disse dager startet sin læretid i virksomheter rundt om i Modum kommune. I dag var de på grunnopplæring i blant annet rettigheter, plikter, roller, samt litt om Modum kommune som arbeidsplass. Med seg hadde de hver sin instruktør  fra virksomheter som er så heldige å få nye lærlinger. Her er et virkelig mye god erfaring og kunnskap som skal bringes videre de to neste årene.

- Jeg gleder meg. I løpet av de to årene skal jeg innom fire virksomheter. Nå har jeg startet på Vikersund bo- og dagsenter. Målet er  å få en fast full stilling når jeg er ferdig med læretid og tatt fagbrev som helsefagarbeider, sier Andrea Tandberg.
Flere lærlinger er ventelig på plass i løpet av kort tid, blant annet innen IKT.

Fra venstre: Malin Børjesson og instruktør Ann Kristin Halvorsen fra Geithus bo- og dagsenter, Rakel Cathrine Bekken og instruktør Anne Grehe Thorud fra Barnas Hus barnehage, Regina Stahl med instruktør Bente Midtskogen fra Modumheimen, Stine Medalen og instruktør Nina Hagen fra Skredsvikmoen barnehage, Marte Bekken med instruktør Hege Stensby fra Brunes naturbarnehage, Andrea Tandberg med instruktør Lena Tollfsen fra Vikersund bo- og dagsenter