ledere og teknisk.jpgI 2017 var Modum på 317. plass på Kommunebarometeret!  I 2018 klatret vi til å bli nummer 220. Nye mål ble satt, og i 2019 var vi på 163.plass. Flott! 
I 2020 var vi som nummer 92 for første gang inne blant de 100 beste kommunene i landet i Kommunal Rapport sin prestisjetunge kåring;.
Og i 2021, hold dere fast; nå er vi på 61 plass.

- Svært gledelig. Dette er et resultat av god jobbing over lang tid hos våre ansatte. Vi har satt inn tiltak på områder der vi tidligere har scoret svakt, og vi har forbedret våre rapporteringsrutiner. Det er veldig fint å se at dette gir resultater, sier en strålende fornøyd rådmann Aud Norunn Strand.
Modum har forbedret fjorårets plassering på 8 av 12 tjenestefelt. 

ledergruppe.jpgOg ekstra gledelig er det at de tre tjenestene barnevern, pleie og omsorg, samt saksbehandling (byggesak) er helt i norgestoppen. Dette fordi alle i stor grad er utadrettede tjenester overfor våre innbyggere.
- Vårt mål er jo hele tiden å skape gode tjenester for dem som bor i Modum, sier rådmann Strand

kommunebarometer2021.jpgInnen barnevern er vi nå nummer 35 i landet. Dette kommer av flere faktorer, blant annet langt kortere saksbehandlingstid.
I pleie og omsorg er Modum på 18. plass i landet. Dette går blant annet på andel sykehjemsplasser, samt grad av utdanning hos de ansatte.
Og vår byggesaksavdeling kunne juble høyt da de ble kåret til nummer 5 i Norge.

- Økt fokus på service og på produksjon, det å få unna saker og å holde oss innenfor fristene. Slik forklarer en fornøyd byggesaksleder Reidar Jakobsen topplasseringen. Sammen med sine dyktige ansatte ble han hedret med kake sammen med ledergruppen i Modum kommune da årets Kommunebarometer ble offentliggjort i Modum i dag, mandag 24. august.
- Vi prøver også å være tett på store prosjekter fra starten av, samt å se, møte og forstå våre innbyggere slik at det blir en best mulig dialog, sier Jakobsen.

::::.

Bildetekster
Byggesaksaavdeligen ble kåret til 5. beste i landet. Det fortjener en kake og heder for.
Fra venstre. Reidar Jakobsen (leder). Mia Svanberg, rådmann Aud Norunn Strand, Karoline Brynjulfsen og Audun Gravermoen


En fornøyd ledergruppe. Bak (fra v) Nanna Nordhagen (helse og sosialsjef), Per Kvaale Caspersen (undervisningssjef), Erla Sverdrup (personalsjef), Harald Silseth (teknisk sjef).Foran (fra v.) Aud Norunn Strand (rådmann), Anne Bjørg Aspheim (leder Sentraladministrasjonen), Gro Øverby (økonomisjef) og Per Aimar Carlsen (kultursjef)

Modum kommune hadde fremgang på 8 av 12 parametre.