Med hjemmel i vegtrafikklovens § 7 innføres telerestriksjoner på kommunale veier i henhold til veilisten for Modum kommune.
Veier som får nedsatt akseltrykk vil bli skiltet.  Vi oppfordrer brukere med tunge kjøretøy til å vise hensyn.

Restriksjonene gjelder fra kl 07.00 tirsdag 11.april 2023 og oppheves 16.mai 2023 kl 07.00.
Dyretransport og nødvendig levering av ikke delbar last dyrefor, bergningsbiler som må bistå ved trafikkulykker, brannbiler, busser i rute, renovasjonsbiler, septikbiler, ledningeiers biler som må bistå ved nødvendig feilretting, er unntatt fra restriksjonene.