Modum kommune kom på en flott 22. plass i årets utgave av Kommunebarometeret, Kommunal Rapports kommune-NM om tilstanden i totalt 356 kommuner.

Dette er i særklasse den beste plasseringen i Modums historie, og vi tok et jafs på cirka 50 plasser sammenlignet med 2022.
På målingen rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers 12 sektorer.

oppvekst- vinnerbilde.jpg

Her er  Modum kommunes plasseringer de siste årene:
2017- 317.plass
2018: 220. plass
2019: 163 plass
2020: 92 plass 
2021: 61. plass
2022: 71. plass
2023: 22. plass (!) 

Storfornøyd kommunedirektør
- Vi har klatret høyere og høyere de senere årene. Jeg er særdeles fornøyd med at vi nå har klatret helt opp til 22. plass, som da er tidenes beste resultat på dette barometeret for Modum kommune sin del. Dette er et resultatet av målrettet arbeid, og det er flott å se at det gir seg utslag i slike nasjonale målinger. Oppgaven vår er  hele tiden skape gode tjenester for dem som bor i kommunen vår, sier kommunedirektør Aud Norunn Strand, som sender en stor honnør og takk til målrettede og dyktige ansatte.
- Plasseringen er et direkte resultat av deres innsats, sier en kommunedirektøren.

Her kan du lese hele Kommunebarometeret 2023 

Aud Norunn Strand høyde oktober 2022.jpegHer er noe av årsakene til den høye plasseringen(gjengitt fra barometeret)

  • I Modum oppfylte 81,62 prosent av barneskolelærerne i norsk, engelsk og matematikk i 1.-7. trinn kompetansekravene i 2022.
  • På ungdomsskolen oppfylte 84,62 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye krav til fordypning i fagene.
  •  I  Modum hadde 84,91 prosent av dem som bodde på sykehjem, et omfattende bistandsbehov i fjor. Dette er høyere enn for mange kommuner i landet. Dette kan tyde på at kommunen i større grad har satset på hjemmebasert omsorg for dem som kan motta dette. 
  • I Modum var 78,87 prosent av plassene på sykehjem skjermede og tilpasset demente i fjor. Dette er bedre enn i de fleste kommuner i landet.
  • I Modum behandles 98 prosent av sakene i barnevernet innenfor tre måneder. Dette er bedre enn de fleste kommunene i landet.
  •  Modum har ifølge statistikkene 5,7 barn per årsverk i de kommunale barnehagene. Dette er en bedre voksen tetthet enn mange andre steder
  • I Modum går 84,8 prosent av barna med minoritetsbakgrunn i barnehage 
  • For Modum var korrigert netto driftsresultat på 4,31 prosent i fjor. Det er bedre enn gjennomsnittskommunen.

Av andre kommuner i Buskerud var det bare  Konsgberg (11.plass) og Lier (18. plass)  som kom høyere på listen enn Modum.Her er topp 30 på Kommunebarometeret 2023 
kommunebarometer 2023.jpg