Modum kommune får både rosende ord og blomster i Kommunal Rapport-utgaven fra torsdag 2. september.
Over en hel side blir vår klatring på Kommunebarometeret, sammen med flere andre parametre, behøring omtalt.
Hyggelig å bli lagt merke til på en så positiv måte.
Gratulerer til både kommuneansatte og innbyggere! 
Modum i Kommunal Rapport.jpg