bygg1.JPGModum Bad fikk i dag tildelt Modum kommunes første byggeskikkpris. Utdelingen skjedde symptomatisk nok i den ærverdige Festsalen. Det var administrerende direktør Lars Erik Flatø som mottok prisen av ordfører Ståle Versland og juryleder John Arne Wendelborg.

- Det var kommet inn mange forslag, og Modum Bad var av dem som utmerket seg. Dere gjør bygda vår bedre, både i form av estetikk, gode arbeidsplasser og dere er en institusjon som er landskjent for deres faglige høye nivå, sa ordfører Ståle Versland.

Lars Erik Flatø var, med et glimt i øyet, ikke overrasket, men følte seg på vegne av de ansatte og ledelse på Modum Bad svært beæret over å bli en slik pris til del.
- Den vil være til inspirasjon i det videre arbeidet med å utvikle både bygninger og område, sa han.

Flatø dro linjene tilbake til grunnlegger Thaulow, som «fulgte med» fra et maleri på veggen i Festsalen.
bygg6.JPG- Det estetiske med blant annet pene bygg har fra første dag vært viktig her på Modum Bad. Vi forsøker etter beste evne å føre dette videre, og målet er som odelsgutten; å levere området og institusjonen enda finere enn da vi overtok den, sa forholdsvis nyansatte Flatø.

Han påpekte at pene bygg og områder var svært viktig også for de ansatte-
- Det gjør dem stolte, og gir nok forhåpentligvis også litt ekstra energi og hjelp i en hverdag med tøffe menneskemøter, sa han.

Tidligere direktør Ole Johan Sandvand og driftssjef Finn Ellingsrud var også til stede. De har begge en stor ære for at Modum Bad er den oasen den er – og de har en ekstra stor andel ære for at kommunes første byggeskikkpris havnet på det moinger kaller for «Badet».

Her er juryens begrunnelse:
«Modum Bad har både ivaretatt en enhetlig byggetradisjon gjennom sveitserstilen, men også vært nytenkende og skapt moderne og praktiske bygg i nyere stil. Institutt for sjelesorg er et godt eksempel. Nybyggene passer godt inn arkitektonisk med den eksisterende bygningsmassen, og glir flott inn i omgivelsene. Dette gir et fint samspill mellom bygningsarkitektur og park-/naturområdene på Modum Bad.Estetikk har stor betydning for den psykiske helsen. Bygningsmassen og omgivelsene på Modum Bad er en pryd for øyet og viktig som rekreasjon også for kommunens innbyggere.»