Fredag ettermidag ble det foretatt en høytidelig markering av en ny og felles veteranplan for kommunene Modum, Krødsherad, Hole, Jevnaker og Ringerike.  Den høytidelige seansen fant sted på Noresund, etterfulgt av en tur med MS Krøderen.

Ringeriksregionen ønsker med plane, som er vedtatt av alle kommunestyrene, at kommunene skal oppleves som gode og tilgjengelige for våre veteraner og deres nærmeste. Målet med planen styrke rutiner for oppfølging av den enkelte og deres familier.

Samtidig ønsker en å invitere til at den kunnskap og erfaring som veteraner har, kan bli benyttet til det beste for lokalsamfunnene.

veteranplan illbilde.jpgDet opprettes også et felles samlingspunkt for veteraner i Ringeriksregionen på Hønefoss skole.

Det skal opprettes veterankontakt i hver av kommunene. I Modum er det Helle Skuterud som har denne funksjonen.

Les hele veteranplanen ved å trykke på denne lenken


QC 0A 272Bs 5jAAAAuBgeswIAALgs 6W 8Gjej 2Ds d 5wAAAABJRU 5ErkJggg==