Et enstemmig kommunestyre i Modum kommune har vedtatt at jordbruk- og skogsbrukskontoret skal flyttes fra rådhuset til Grønt fagsenter sitt kontorfellesskap på Buskerud Gård. 
Dette som et birdag for å samle fagmiljøet på området. I vedtaket heter det også at en skal forsøke å få tilsvarende tjenester Sigdal og Krødsherad kommuner med på laget på Grønt Fagsenter.
Selve flyttingen kommer til å skje på nyåret. 

Grønt Fagsenter Buskerud er et samarbeidsprosjekt mellom Regionrådet for Midt-Buskerud, Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, Buskerud videregående skole, Buskerud Bondelag og Buskerud Bonde- og Småbrukarlag. Målet er å etablere et kraftsentrum for landbruk og grønne næringer. ​