Fødselsforberedende kurs

Fødselsforberedelse v/Jordmor Jane Nedberg, Marianne Lønning Formodalen og Beate Sørensen

Max 6 par per kurs.
Pris:  200 kr. pr. par inkl enkel servering
Sted: Vikersund helsestasjon

Kursdager høst 2022:
Mandag 15.08.22 kl 17-20
Mandag 24.10.22 kl 17-20

For påmelding og evt. mer informasjon om kurset ta kontakt på telefon 32789580. Giro sendes ut etter kursdagene er gjennomført. Bindende påmelding.

 

Temadag for gravide

Sted: Åmot Helsesenter, helsestasjonen
Kursholder: Jordmor, helsesykepleier og fysioterapeut

Tema på denne dagen er:

  • Orientering om helsestasjonstilbudet etter fødsel
  • Spedbarnets kompetanse
  • Stell av nyfødte
  • Ammeinformasjon
  • Informasjon fra fysioterapeut

Kursdager høst 2022: 
Tirsdag 08.11.22 kl 1300-1530
 

Temadagen er gratis.
Max. antall; 6 gravide med partner/ medmor/ ledsager.

Påmeldingsfrist en uke før kursdagen.
Påmelding gjøres per tlf til 32 78 95 80.