I løpet av denne uken sendes det ut faktura med kommunale avgifter. Vi svarer her på en del spørsmål vi erfaringsvis tror vil komme. 
 

Hvorfor er  feiing og tilsyn fakturert nå (og ikke i august)?
Fra og med 2021 deles årsavgiften for feiing og tilsyn i to terminer. Tidligere ble den kun fakturert ved 2. termin.

Er det endringer på feiing og tilsyn?
Ja, det er et nytt prissystem fra 2021. Det nye systemet er forenklet og baserer seg på at årsavgiften er lik for alle boenheter uavhengig av antall piper, ildsteder og feiefrekvens.
For fritidsboliger er det en fastpris, som faktureres etter utført oppdrag.
Dette står i gebyrregulativet fra teknisk sektor som ble vedtatt på kommunestyret 11.12.2020 (k-sak 116/20).


Hvorfor er det fakturert et langt høyere vannforbruk enn før?
Sjekk om det kan være noen lekkasjer, eventuelt ta kontakt med kommunen for å få sjekket vannmåleren. Oppdager du en lekkasje er det viktig å få reparert denne. Ta kontakt med rørlegger/rørleggerfirma. Etter utbedring av lekkasje kan det sendes inn en søknad til kommunen om å få redusert forbruket på kommunale avgifter hvis forbruket for 2020 er 50 prosent
høyere enn 2019. Se punktet under eller ta kontakt med oss hvis du har spørsmål rundt søknaden. Søknaden sendes pr post eller til e-post: fakturering@modum.kommune.no

Hvordan forholde seg etter vannlekkasje? 
Har forbruket økt med mer enn 50 prosent sammenlignet med 2019? Er årsaken til lekkasjen reparert? Hvis ja på begge spørsmålene kan dere sende inn en søknad om reduksjon av forbruket på vann og avløp/kloakk. Søknaden bør inneholde adressen det gjelder, hva som har skjedd og hvor lenge det har vært hvis man vet noe om dette. Det bør legges ved faktura fra rørlegger, rapport fra rørlegger, forsikringssak eller eventuelt kvittering på kjøp av deler.

Har dere ikke noe av dette kan dere uansett søke, men skulle det oppstå en ny lekkasje i inneværende år kan denne bli avslått siden det ikke er sendt inn noe som viser at tidligere lekkasje er utbedret. Søknad sendes pr post eller til epost: fakturering@modum.kommune.no


Hva hvis boligen er kjøpt i løpet av året? 
Sjekk om det ble gjort et oppgjør av kommunale eiendomsavgifter av megler i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. Hvis det ikke er gjort må dere selv ta dette mellom ny og gammel eier. De kommunale avgiftene følger eiendommen - ikke personen som står som eier.

Er det mulig å gjøre endringer i forskudd på vann og avløp/kloakk?
Ved endring i antall personer i husholdningen kan dere kontakte oss for å endre forskuddet på vann og kloakk. Vi beregner i snitt et forbruk på ca 50m3 pr person pr år, uansett alder.

Kan jeg endre antall terminer på kommunale avgifter?
Fra og med juli 2020 kan kommunen tilby å dele opp de kommunale avgiftene i flere terminer. Valgmulighetene er 2 ganger pr år (som nå, standardvalg), 4 ganger per år eller 12 ganger per år. Ønsker du å endre dette, kan du sende beskjed om dette til  fakturering@modum.kommune.no.

Noen andre har fått min faktura som e- faktura
Ta kontakt med banken din, her er det de som må hjelpe til med å rette opp. E- faktura er en avtale mellom deg og banken din. Vi ser kun at fakturaen er sendt som efaktura og ikke hvem som har fått den.

Lurer du på noe annet om fakturaen, send spørsmålet ditt til  fakturering@modum.kommune.no