Leve hele livet-gruppe - vignettert.JPGHer i Modum har vi satt ned fem grupper som alle skal komme med sine innspill. Mye er allerede bra her hos oss, men vi kan uten tvil bli bedre.  Den første jobben blir å kartlegge hva som allerede finnes i kommunen vår, for så å gjennomføre nye tiltak som gjør at alle har det, og får det, bra, og LEVER hele livet, sier prosjektleder Eva Kristine Hansen.

Tirsdag 3. mars var rundt 30 involverte fra helse og sosialetaten, rådmannens ledergruppe, eldrerådet og flere andre inviterte til lokal oppstart.
- Målet med dagen var å spre kunnskap om reformen, samt gi inspirasjon til samarbeid om Leve hele livet. Det ble presentert satsninger og erfaringer, slik at vi sammen skal nå målene om et mer aldersvennlig Norge, sier Hansen.
- Reformen handler om hvordan vi kan bygge et mer aldersvennlig samfunn. Den løfter fram 25 gode løsninger og hundrevis av eksempler på hvordan kommunene kan sørge for god mat og gode måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene, sier Eva Kristine Hansen.

Her er ledere av prosjektgruppene som hver på sine felt skal levere forslag til forbedringer i Modum (fra v.) Nanna Nordhagen, Gro Jensvoll, Aase Kristin Andreassen, Irene Andresen, Eva Kristine Hansen (prosjektleder), Birte Sætrang og Vivi Hagen Myklebust .